161

Novi nemački uslov - (in)direktno priznanje Kosova

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je da postoji novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35.

Video