32

Smene tri direktora domova zdravlja i četiri klinike u BG

Ministarstvo zdravlja predložilo je lokalnim samoupravama smenu direktora tri doma zdravlja i četiri klinike u Beogradu.

Video