23

Pesimistične prognoze: Hiperterorizam, Hladni rat

Situacija u svetu je dramatična, jedinstvene velike Evrope više nema, rekao je u Minhenu na Bezbednosnoj konferciji ruski premijer Dmitrij Medvedev.

Video