50

Ugašen Radio Jugoslavija

Institucija koje u svom imenu nose naziv Jugoslavija ima sve manje. Posle 79 godina postojanja, Radio Jugoslavija je danas poslednji put emitovala program.

Video