39

Srbi čekali četiri sata u autobusu, Albanci ne daju dalje

Tri autobusa sa oko 150 raseljenih Srba iz Mušutišta kod Suve Reke, nakon više od četiri sata čekanja, vratili su se nazad.

Video