35

"Jasno mi da Vučić nije ni hazardista, ni ziheraš"

Premijer Vučić je dobro izabrao kada je izabrao Nemačku za strateškog partnera u evrointegracijama, kaže nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković.

Video