16

Zukorlićev univerzitet nije dobio akreditaciju

Nacionalni savet za visoko obrazovanje odbio je 16 žalbi Univerziteta u Novom Pazaru Muamera Zukorlića, tako da su ovi programi odbijeni za akreditaciju.

Video