Kad kaže gradonačelnik: Idite peške na posao, ako možete