Kruševac - Ekonomija - B92 Lokal

Ekonomija

Na mestu starog aerodroma u Kruševcu previđene stambene zgrade, sportski kompleks, komercijalni sadržaji...

Na prostoru starog aerodroma u Kruševcu planiran je razvoj centralnih funkcija usmeren na formiranje prostora sa sadržajima koji mogu dalje generisati razvoj grada i koji po svom značaju i funkciji imaju veći značaj od lokalnog i gradskog, kao što su: ekskluzivni komercijalni i multi disciplinarni sadržaji, univerzitetski centar, objekti javnih funkcija, proizvodne delatnosti visoke ili posebno čiste tehnologije, sportski objekti i sl, ističe se u Planu detaljne regulacije (PDR) Stari Aerodrom čiji se nacrt nalazi na javnom uvidu.

Ekonomija utorak 12.04. 18:49 Komentara: 0