Društvo 4

20.04.2024.

16:08

"Škola napokon liči na školu": Zabranjeni telefoni u kragujevačkoj školi

Osnovna škola "21. oktobar" zabranila je upotrebu mobilnih telefona, a 29. mart je bio prvi dan kada se telefoni nisu upotrebljavali na času, malom i velikom odmoru, niti u krugu škole.

Izvor: Glas Šumadije

"Škola napokon liči na školu": Zabranjeni telefoni u kragujevačkoj školi
Profimedia

Podeli:

Učenici nose telefone, jer su im potrebni u dolasku ili odlasku iz škole i zbog kontakta s roditeljima, ali oni ostaju u torbama isključeni, piše Glas Šumadije.

Naime, direktorka Danijela Raletić je rekla da je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kreirao smernice za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u douniverzitetskom obrazovanju. Na sednici Saveta roditelja škole "21. oktobar" koja je održana 13. februara jednoglasno je traženo da škola napravi Pravilnik i da se upotreba ličnih digitalnih uređaja u školi zabrani, a sve zbog učestalog digitalnog nasilja i ometanja nastave.

Održan je sastanak i sa Učeničkim parlamentom gde se razgovaralo sa učenicima i gde su saslušane njihove ideje. Učenički parlament je podržao ideju svestan da se časovi svakodnevno ometaju i da se digitalno nasilje događa među njima.

"Praksa odlaganja telefona u kutije pre početka časa nije donela rezultate, jer učenici nose po dva telefona, jedan odlože, a drugi ostave kod sebe i da nastavnik mnogo vremena na času gubi kontrolom ko je ostavio telefon, a ko nije. Do zloupotrebe dolazi i tokom odmora, u toaletima i svlačionicama", navodi direktorka.

Ona je navela da je proces izrade nacrta Pravilnika trajao dugo, a da je školski odobor 28. marta na sednici jednoglasno usvojio Pravlinik o upotrebi mobilnih telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva komunikacije.

Prvih dana, dok se učenici nisu navikli bilo je oduzimanja telefona i roditelji su dolazili po njih. Većina je oduševljena idejom, jer i sami imaju problem kod kuće i tvrde da teško kontrolišu decu koja su sve vreme na telefonu i ne mogu da proprate sadržaje koje prate i dele, i često su žrtve digitalnog vršnjačkog nasilja. Neki roditelji namerno ne dolaze po telefon po nekoliko dana, istakla je direktorka Raletić i dodala da su bila i određena negodovanja od strane pojedinih roditelja, jer su želeli da imaju stalan kontakt sa decom i tokom časa.

Naglasila je da napokon škola liči na školu, te da se sada učenici više druže i razgovaraju.

"Dok su ranije učenici sedeli na odmorima i u rukama držali svoje telefone, sada razgovaraju i smeju se, igraju, druže se, socijalizuju se. Napominjem da je naša škola jedna od 18 škola na teritoriji Zapadnog Balkana koja nosi tablu Digital school awards i da nam nije bilo lako da se odreknemo ličnih digitalnih uređaja. Oni će se i dalje koristiti u nastavi u dogovoru sa nastavnikom", zaključila je direktorka Danijela Raletić.

Obaveštenje u školi o ovoj odluci izgledalo je ovako:
1. Lični digitalni uređaj, učenik nosi na sopstvenu odgovonost. Škola ne preuzima odgovornost za lične digitalne uređaje učenika, ukoliko se izgube, pozajme, oštete ili budu ukradeni i sl.
2. Za vreme boravka u školi, mobilni telefoni i druga savremena elektronska sredstva komunikacije moraju biti isključeni.
3. Upotreba ličnih mobilnih telefona i drugih savremenih elektronskih sredstava komunikacije za vreme i tokom boravka u školi za vreme nastave, velikih i malih odmora u prostoru škole i školskom dvorištu od strane
učenika, a bez dozvole nastavnika, je strogo zabranjena.
4. Ukoliko učenik koristi mobilni telefon bez dozvole nastavnika, nastavnik učenika odmah upisuje u napomenu
elektronskog dnevnika.
5. Učenik je obavezan da na zahtev preda mobilni telefon ili drugo savremeno elektronsko sredstvo komunikacije nastavniku koji ga po završetku časa odnosi kod direktora, pomoćnika direktora, sekretara ili šefa smene.
6. Mobilni telefon se odlaže u posebnu kovertu koja će biti odložena u kancelariji direktora škole do dolaska roditelja/zakonskog zastupnika / učenika. Na tom mestu će stajati do dolaska roditelja (ili drugih zakonskih zastupnika) učenika, koji ga jedini mogu preuzeti uz potpisivanje preuzimanja.
7. Škola neće pretraživati sadržaj ličnih digitalnih uređaja učenika već će postupanje sa neovlašćenim sadržajem od strane učenika prepustiti nadležnom državnom organu, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja preduzeće sve što je neophodno da materijal ne bude uništen do njegove predaje na dalje postupanje.
8. Mobilni telefon i drugo savremeno elektronsko sredstvo komunikacije mora biti u đačkoj torbi.
9. Mobilni telefon i drugo savremeno elektronsko sredstvo komunikacije, ne sme biti na klupi, u ruci učenika ili na bilo kom mestu na kome je vidljivo i kojim se remeti rad na času i ugrožava privatnost učenika i nastavnika.
10. Učenici imaju mogućnost da za vreme nastave, samo uz dozvolu i uz nadzor nastavnika, u cilju obrade odgovarajuće nastavne jedinice, koriste mobilni telefon ili drugo savremeno elektronsko sredstvo komunikacije.
11. Učenik ima mogućnost, da u slučaju hitnosti, upotrebi mobilni telefon i drugo savremeno elektronsko sredstvokomunikacije uz dozvolu, i uz prisustvo nastavnika tokom celog razgovora. Posle završene upotrebe, nastavnik će ispratiti isključivanje i odlaganje mobilnog telefon na način utvrđen ovim Pravilnikom.
12. Na početku svake školske godine, obaveza je odeljenjskih starešina da učenike, i roditelje/zakonske zastupnike/ upozna sa predviđenim pravilnima, definisanim sadržajem ovim pravilnikom.
13. Učenik ne sme da koristi digitalni uređaj za snimanje, prenos ili objavljivanje fotografija ili video zapisa drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih, nastavnog materijala, bez pismenog pristanka svih strana.
14. Lični digitalni uređaj se ne sme koristiti u toaletima, svlačionicama, ili u bilo kom prostoru u školi, koji se smatra privatnim.
15. Slike, video i audio datoteke, snimljene u školi, ne smeju se prenositi bez izričite dozvole nastavnika ili druge odgovorne osobe u školi.
16. Ukoliko se utvrdi da je učenik koristio slike ili snimke drugih učenika, nastavnika ili zaposlenih škole, postavljao ih na društvene mreže, protiv učenika će biti pokrenut vaspitno-disciplinski postupak u skladu sa Zakonom o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, važećim propisima i opštim aktima Škole.
17. Direktor škole na zahtev roditelja/zakonskog zastupnika odlučuje o pojedinačnim zahtevima za izuzeće od primene pravila upotrebe digitalnih uređaja i ličnih digitalnih uređaja, definisanih ovim Pravilnikom, ukoliko je to u skladu sa zdravstvenim potrebama učenika ili predstavlja deo dodatne obrazovne podrške pojedinim učenicima da na isti način učestvuju kao i svi ostali u obrazovanju. Zahtev se podnosi pismeno sa obrazloženjem konkretnog problema učenika koji se ovakvim izuzećem prevazilazi, uz dostavljanje prethodnog dokaza.

Podeli:

4 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: