Aleksandar Seničić o cenama prolećnih i letnjih putovanja