Solidarnost evropskih komora sa PKS

Beograd -- Privredne komore sa obaveznim članstvom jedine omogućavaju da se na jednom mestu okupe velike i male firme što je veoma dobro za međusobno razumevanje.

Izvor: Tanjug
Podeli

Kako je rekao potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović u Briselu, tim razumevanjem i solidarnošću lakše se rešavaju problemi u privredi.

Potpredsednik Vesović je u sedištu Evrokomore (Eurochambers), govorio na sastanku grupe komora sa obaveznim članstvom, kome su prisustvovali predsednici i potpredsednici 11 nacionalnih komora.

Vesović je upoznao prisutne sa činjenicom da pokušaji odlaganja primene novog Zakona o komorama u Srbiji ili njegove izmene, još uvek nisu urodili plodom.

PKS je tražila da do 1. januara 2013. bude donet ili novi zakon o privrednim komorama koji bi predvidjao obavezno članstvo i reformu komorskog sistema po najvišim evropskim pravnim standardima i rešenja u najrazvijenijim zemljama Evrope ili da bude odložena primena zakona iz 2009.

Zakonom o privrednim komorama, koji je Skupština Srbije usvojila u maju 2009. godine, a trebalobi da stupi na snagu 1. januara 2013. ukida se obavezno članstvo u komorama i uvodi mogućnost da preduzeća sama izaberu način kako da se udruže.

Predstavnici komora Turske, Italije, Španije, Holandije, Grčke, Austrije, Nemačke, Hrvatske, Francuske, Luksemburga i Crne Gore izrazili su solidarnost sa PKS.

Ričard Veber, predsednik Komore nemačke savezne države Sarland, član Upravnog odbora Evrokomore eksplicitno je podvukao solidarnost sa PKS.

Sastanku su, kao posmatrači, prisustvovali predsednik Evrokomore Alesandro Barberis i generalni sekretar Arnaldo Abrucini kao i predsednik Privredne komore Poljske.
Predstavnici prisutnih nacionalnih komora su govorili o aktivnostima svojih komora, koje doprinose ublažavanju posledica aktuelne finansijske krize.

Posebna pažnja je bila usmerena na definisanju vidova podrške i pomoći koje komore najajčih evropskih privreda mogu da pruže komorama koje su u jednom broju zemalja na udaru anti-kriznih mera.
Kao važna aktivnost istaknuta je podrška koju su komore sa obaveznim članstvom dale Komori Španije, kako bi ona prevazišla posledice koje je proizveo novi Zakon o komorama u toj zemlji, koji predvidja obavezno članstvo, ali bez plaćanja članarine.
Prisutni su informisani i o tome da su Komitetu Evropskog parlamenta (EP) za peticije dostavljeni zahtevi za ukidanje obaveznog članstva u komorama.
Učesnici skupa su ocenili da ovaj Komitet nema nadležnost za pokretanje ovakvih inicijativa, budući da je plaćanje članarine nacionalno pitanje te je ukazano na potrebu lobiranja prema članovima EP.
Potrebno da se pripremi odgovor na peticije koje su stigle, kojim bi se dokazalo da članarine nisu u koliziji sa Uredbom o uslugama. Učesnici skupa su i ovoga puta podvukli potrebu da rezultati, koje komore sa obaveznim članstvom postižu, budu promovisani na svim nivoima, što će biti zadatak novopokrenute Radne grupe za komunikacije.

strana 1 od 243 idi na stranu