U isčekivanju izbora 87 narodnih poslanica

Izmenama izbornog zakonodavstva okončana je debata o potrebi uvođenja kvota u naš izborni sistem. Usvajanje zakonskih pravila o kvotama pokazuje da smo izgleda konačno shvatli lekciju koju pruža iskustvo država stabilne demokratije – da učešće žena u odlučivanju širi demokratske procese, da vodi do mirnijeg i stabilnijeg društva u koje su uključeni različiti aspekti ljudskih potreba, da pospešuje transparentnost u donošenju odluka i pravedniju raspodelu uticaja u društvu.

Žene će od jeseni zauzeti svoja mesta u skupštinskim klupama i otvoriti novu stranicu parlamentarizma u Srbiji. Očekujemo da će ovaj otvoreni "prozor mogućnosti" biti iskorišćen i da će narodne poslanice svojim delovanjem, svaka ponaosob, demonstrirati svoje sposobnosti i kvalitete i praktično dokazati kakvu dobit društvo ostvaruje kroz učešće žena u odlučivanju.

Žene u Srbiji nadaju se da će buduće četvorogodišnje delovanje 87 žena u Narodnoj skupštini revitalizovati demokratiju i u politiku uneti novu svežu struju i nov pristup u rešavanju društvenih problema. Njihovo delovanje može jednom zauvek da pokaže i dokaže da nam za društveni napredak nisu potrebni novi "očevi nacije", već politika sa "ljudskim likom“. A to je samo ona politika u kojoj će se čuti i razumeti glasovi ljudi sa margina, onih koji su posle 30 godina rada ostali bez posla, obrazovanih mladih ljudi koji predugo čekaju svoju šansu, a od kojih trećina nikada nije radila, glas penzionera koji nalaze načine da sa svojim mizernim penzijama ne budu na teretu svojoj deci, glas Roma iz nehigijenskih naselja, starica iz udaljenih sela na koje su svi zaboravili ...

Od budućih narodnih poslanica očekujemo da u svom delovanju budu istinske zagovornice ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti i doprinesu kreiranju politika u kojima će se uvažavati interesi i potrebe žena, u potpunosti svesne da se u rodno podeljenom svetu ne može voditi rodno neutralna politika. Da li su zaista autentične predstavnice ženske polovine Srbije, sudićemo po broju ženskih inicijativa u Narodnoj skupštini, po tome koliko će biti u stanju da se oko njih okupe, sledeći ženske interese, a ne samo interese i naloge svojih partija.

Veoma je opasno ako se narodne poslanice u svom delovanju budu ograničile na tipične "ženske teme" socijale, porodice, zdravlja, obrazovanja... Sve su to važne teme ali će poslanice, nadamo se, znati da su podjednako "ženski" i od krucijalne važnosti i problemi ekonomije, ekologije, međunacionalnih odnosa, odbrane, ljudske bezbednosti, spoljne politike...

Konačno, nadamo se da u svom delovanju narodne poslanice neće slediti obrasce muškog liderstva, koji su zasnovani na nadmetanju, pobedi i kontroli. Neka ne imitiraju muškarce, već dozvole da upravo njihova različitost i njihov ženski senzibilitet dođu do punog izražaja. I neka potpuno budu imune na stereotipne opaske da žene nisu za politiku. Ako su ključni zadaci političara da obezbede društvenu harmoniju i brinu o drugima, niko ih ne može ostvariti bolje od žena jer su one tome učene hiljadama godina.