Dodatni troškovi kod kupovine automobila

Troškovi registracije, odnosno „preregistracije“ na vaše ime kada kupite auto zavise od toga da li je auto već registrovan u Srbiji, pišu polovniautomobili.

Podeli
Foto: lumen digital/Shutterstock
Foto: lumen digital/Shutterstock

Ukupni troškovi zavise od snage i radne zapremine motora, starosti vozila, mesta registracije, cene tehničkog pregleda, itd.

Detaljnije informacije možete da dobijete na ovom kalkulatoru cene registracije. Upišite potrebne podatke i dobićete ukupne troškove, koje možete da vidite i po stavkama, ali bez troškova tehničkog pregleda pošto oni mogu drastično da se razlikuju.

Više informacija o obaveznom osiguranju dali smo u tekstu: Kako se određuje cena obaveznog osiguranja?

Čak i kada je auto registrovan, ukoliko kupac i prodavac nisu u istom registarskom području, onda ćete morati da platite nove registarske tablice i nalepnicu, što trenutno košta 2.680 din.

Kupac u svakom slučaju mora da uzme novu saobraćajnu dozvolu, koja košta 1.670 dinara. Neophodna dokumenta možete da nađete na sajtu MUP-a.

Čitava priča oko preregistracije vozila na novog vlasnika (uz određene izuzetke) može da se obavi u nekoj od agencija za registraciju, koje su obično „vezane“ uz tehnički pregled, tako da sve može da se završi na istom mestu, ili naravno u policijskoj stanici.

Neretko ćete u oglasima naići na izraz „na ime kupca“. Ovaj izraz znači da je plaćeno i „sređeno“ sve po pitanju uvoza automobila (carina, porez, Uverenje o ispitivanju...), a da kupcu ostaje samo registruje auto na svoje ime.

Ipak nije na odmet da se pre kupovine kod prodavca raspitate šta konkretno i precizno on podrazumeva pod izrazom „na ime kupca“ da kasnije ne bi bilo nesporazuma. Overa kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajni ugovor mora da se overi kod notara. To može da košta od 1.440 din ukoliko se overavaju samo obavezni originalni primerci za MUP i Poresku upravu, do 2.880 din ukoliko i kupac i prodavac žele overen kupoprodajni ugovor.

Napominjemo da kupac i prodavac mogu da biraju da li žele za sebe overen original kupoprodajnog ugovora ili samo da završe obaveznu proceduru. Konkretno – mogu da se overe samo dva kupoprodajna ugovora, jedan za Poresku upravu, a drugi za MUP.

Spisak notara možete da nađete na sajtu Ministarstva pravde, na ovom linku: NOTARI

Ipak, i dalje postoje gradovi i opštine u kojima ne postoje notari, pa tamo overavanje ugovora nastavljaju da rade osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave.

Može posebno (odvojeno) da se overi samo potpis prodavca, a zatim i potpis kupca u drugom gradu, ukoliko je udaljenost problem, pa kupac ne može da dođe.

Foto: Dacia promo
Foto: Dacia promo

Prenos vlasništva

Kada je u pitanju porez na prenos apsolutnih prava, u narodu poznatiji kao porez na prenos vlasništva, uskoro ni kupac ni prodavac polovnjaka neće više morati da čekaju po više od mesec dana da bi platili porez na prenos vlasništva (zvanično „apsolutnih prava“), bez čega ne može da se završi kompletna kupoprodajna procedura.

Naime, Vlada Srbije usvojila je izmene „Zakona o porezima na imovinu“, a između ostalog, izmene donose i potpuno drugačiji način plaćanja i obračuna poreza na prenos.

Te izmene trebalo bi da stupe na snagu 31. marta sledeće godine. Napominjemo da se ovo odnosi samo na kupoprodaju između dva fizička lica.

Trenutno se porez na prenos obračunava na osnovu iz vrednosti AMSS kataloga, odnosno prilikom svake kuproprodaje plaća se 2,5% od procenjene vrednosti po osnovu AMSS kataloga, osim ukoliko je cena u kupoprodajnom ugovoru veća od vrednosti u katalogu – tada se za obračun poreza uzima cena iz ugovora.

O ovoj temi pisali smo u tekstu: Kako će se uskoro obračunavati porez na prenos vlasništva, tj. apsolutnih prava?

Trenutno se vrednost određuje po AMSS katalogu, koji sadrži cene novih vozila sa svim carinskim i poreskim obavezama koje važe u Srbiji, uključujući i transportne troškove, a vrednost polovnog vozila se određuje tako što se od cene novog oduzima određeni procenat na osnovu starosti.

Kada je reč o modelima koji se nikada nisu prodavali u Srbiji, za procenu njihove vrednosti uzimaju se strani katalozi, kao što je nemački „švake“, pri čemu se cene prilagođavaju po pitanju poreza i drugih troškova. Cena zavisi i od opreme, ali ako nivo/paket opreme nije upisan u saobraćajnu dozvolu, uzima se verzija sa osnovnom opremom.

Pad vrednosti određuje se tako što se od početne cene oduzima određeni procenat na osnovu utvrđene tabele. Najveći pad vrednosti dešava se u prvim godinama nakon kupovine. Kasnije se ovaj pad smanjuje, a posle 14 godina i 2 meseca potpuno se eliminiše i vrednost vozila po osnovu starosti ne može biti manja od 10% vrednosti novog vozila.

Kupoprodajna procedura ukratko

Ovo je procedura kada fizičko lice kupuje registrovan auto od drugog fizičkog lica:

1) Uradite kupoprodajni ugovor i overite ga kod notara.

2) Platite porez na prenos apsolutnih prava u Poreskoj upravi

3) Kupac u MUP-u uzima novu saobraćajnu dozvolu, a ukoliko je reč o drugom registarskom području i nove tablice (tada je potrebno prvo da prodavac odjavi auto u MUP-u i vrati registarske tablice, da bi kupac mogao da završi proceduru u filijali MUP-a u svom registarskom području).

4) Kupac odlazi u MUP u svom mestu prebivališta, gde predaje neophodnu dokumentaciju i dobija novu saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i nalepnicu.

5) Pošto je auto kupljen registrovan, to znači da obavezno osiguranje i dalje važi, pa samo treba obavestiti osiguravajuću kuću da je došlo do promene vlasništva nad automobilom – dalji koraci zavise od osiguravajuće kuće (verovatno ćete morati da idete lično u poslovnicu osiguravajuće kuće sa starom polisom, a možda će čak i prethodni vlasnik morati da bude prisutan.) U svakom slučaju, obavezno ovo uradite – postoji više dobrih razloga.

Razne korisne informacije možete da nađete na sajtu MUP-a, odnosno na ovom linku.

Procedura kupovine na auto placu je mnogo jednostavnija, pošto kod mnogih može da se završi čitava procedura, od tehničkog pregleda do odlaska u MUP. Uz njihovu pomoć možete da završite mnogo stvari veoma brzo i bez nepotrebnog gubitka vremena, uključujući i dobijanje probnih tablica i slično.

Foto: PH888/Shutterstock
Foto: PH888/Shutterstock

Troškovi prilikom samostalnog uvoza

Ako sami uvozite automobil, savetujemo da to obavite u saradnji sa nekom špediterskom agencijom, koja će vam pomoći da stavite na papir sve prateće troškove i zatim krenete u kupovinu.

Špediter može da vam da procenu carine, poreza i ostalih troškova na osnovu podataka o vozilu ili će vas bar uputiti na okvirne troškove ukoliko krenete u inostranstvo „na slepo”. Još važnije - objasniće vam i detalje vezane za razna prateća dokumenta specifična za pojedine zemlje, a može i da vam nabavi neka dokumenta.

Špediter može da napravi veliku razliku, kako po pitanju ukupnih troškova uvoza, tako i po pitanju vremena i nerava koje ćete potrošiti.

Možete da iskoristite ovaj kalkulator troškova prilikom uvoza - www.don-sped.rs/KALKULATOR

Carina na polovna vozila proizvedena u EU i koja se uvoze iz EU se ne plaća. Za ostala vozila je 12,5%.

Međutim, morate da imate dokaz da je auto proizveden u EU, tj. EUR1 obrazac ili izjavu na fakturi prodavca. O detaljima se konsultujte sa špediterom, pošto on može da vam obezbedi EUR1 obrazac.

Porez se plaća prilikom uvoza - 20% na osnovu vrednosti automobila isključivo po AMSS katalogu.

Povraćaj poreza?

Kada je u pitanju povraćaj poreza kada se kupuje auto iz inostranstva – o tome možete detaljnije da pročitate u tekstu: Uvoz polovnjaka i povraćaj poreza iz Nemačke – da li je ovo nešto novo?

Naglašavamo – nije reč o našem PDV-u (porezu), već o PDV-u koji se plaća u Nemačkoj.

Cena transporta iz inostranstva do Srbije?

Auto iz inostranstva možete u Srbiju da dovezete „na točkovima“ ili na kamionu. Troškovi se razlikuju od slučaja do slučaja. Možete ga ubacite na neki kamion koji već prevozi automobile. Cene su, na primer, 280-350 evra iz Italije, 400-500 iz Nemačke, 500 pa naviše iz Holandije, Belgije, Danske... Imajte u vidu da cene mogu drastično da se razlikuju.

Auto može da se uveze i da se obavi kompletna carinska procedura bez AMSS ispitivanja, odnosno preciznije – bez „Uverenja o ispitivanju vozila koje se uvozi kao upotrebljavano“ koje nakon AMSS ispitivanja izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Međutim, bez tog Uverenja uvezeni auto ne može da se registruje. Izdavanje Uverenja ukupno košta oko 100 evra. Ono se često pogrešno naziva „homologacija“.

Uverenje o ispitivanju

Najbolje je da se i po ovom pitanju konsultujete sa špediterom, pošto dobar špediter uglavnom zna gde se ovo ispitivanje najbrže završava ili kako može da se ubrza ukoliko je potrebno. Ispitivanje uglavnom radi AMSS, ali postoje i druge institucije, kao npr. novosadski Fakultet tehničkih nauka, pri čemu može da se završi na raznim lokacijama.

Ispitivanje može da se obavi tako što se pre završetka procedure carinjenja traži izuzimanje vozila ispod carinskog nadzora (pošto ako se finalno carinjenje obavlja npr. odmah u Subotici, onda auto mora tu da bude zatvoren u carinskom skladištu) i obavi ispitivanje na nekom najbližem ispitnom mestu.

Čak neki špediteri imaju dogovor i sa AMSS i sa novosadskim Fakultetom tehničkih nauka da se to obavi kod njih. Auto takođe može da se ispitia na raznim mestima po celoj zemlji ako se odmah transportuje dalje, bilo na kamionu, bilo na točkovima.

Ima mnogo varijacija i faktora koji utiču na čitavu proceduru. Zato se raspitajte na više mesta i konsultujte špeditera.

Ilustracija: Depositphotos, GoranJakus
Ilustracija: Depositphotos, GoranJakus

Šta kada pravno lice („obična“ firma – ne auto plac!) prodaje vozilo fizičkom licu?

Zavisi da li je to pravno lice (prodavac) obveznik PDV-a ili nije, odnosno nije u sistemu PDV-a.

1) Prodavac (pravno lice) jeste obveznik PDV-a

U ovom slučaju prodavac izdaje kupcu fakturu u kojoj je cena vozila sa iskazanim PDV-om. Kupac na osnovu fakture uplaćuje novac.

Kupac ne plaća porez na prenos vlasništva (apsolutnih prava). Ne pravi se ni kupoprodajni ugovor kao kod kupoprodaje između dva fizička lica. Kupoprodajni ugovor menjaju faktura i uplatnica – oni su dokaz da je novac uplaćen. Ta dokumenta se prilažu i kod dalje procedure u MUP-u.

Međutim, ako je prodavac u sistemu PDV-a, ali je prikom kupovine vozila ipak platio PDV, tada se ipak plaća porez na prenos (2,5%). Stoga se pre kupovine detaljnije raspitajte kod nadležnih, pošto je moguće da dođe do promena ili da postoje neke specifične situacije ili da jednostavno ne tumače svi propise na isti način.

Porez na prenos mogu da plate i kupac i prodavac.

2) Prodavac (pravno lice) nije obveznik PDV-a

Prodavac izdaje kupcu fakturu. Kupac na osnovu fakture uplaćuje novac.

U ovom slučaju se plaća porez na prenos „vlasništva“ (apsolutnih prava). Stoga se pravi i kupoprodajni ugovor, koji se zajedno sa drugom pratećom dokumentacijom prilaže kod dalje procedure u MUP-u.

Porez na prenos mogu da plate i kupac i prodavac.

Foto: Lexus promo
Foto: Lexus promo

Kupovina „stranca“ u Srbiji?

I ovde važe svi standardni propisi po pitanju uvozne procedure i vožnje auta sa stranim tablicama ako ste državljanin Srbije.

Da biste auto sa stranim tablicama koji se nalazi u Srbiji legalno uvezli, odnosno završili svu papirologiju, morate prvo da ga fizički „izmestite“ iz Srbije, da se tako izrazimo. Auto mora fizički da bude van Srbije, da biste onda započeli regularnu proceduru uvoza.

To znači da ne možete „stranca“ koji se već nalazi u Srbiji da carinite bez prelaska granice. Morate da ga odvezete van Srbije, pa da se zatim vratite na granicu i obavite standardnu uvoznu proceduru.

Dakle, kada u oglasima vidite da je auto „stranac“, odnosno da nije regularno uvezen, prvo proverite da li uopšte može da se uveze (npr. možda nije Euro 3, možda je „amerikanac“, itd.), ali i da li nakon što se uveze može uopšte da se registruje, odnosno da li će proći AMSS ispitivanje polovnjaka iz uvoza.

__________
Napomena: Neke od navedenih informacija mogu da se razlikuju u zavisnosti od raznih faktora, a mogu i da se menjaju vremenom.
Zato se detaljnije informišite PRE kupovine, uvoza i pratećih stvari.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 55 idi na stranu