Da li je običan čovek danas dovoljno zastupljen u medijima?