Novi Sad - Društvo - B92 Lokal

U Novom Sadu u planu gradnja parka posvećenog stradalima u diskoteci "Kontrast"

Planom detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu obuhvaćen je prostor u neposrednoj blizini tradicionalnog centra grada uz značajne saobraćajne pravce.

Izvor: eKapija Novi Sad
Podeli
Ilustracija: Shutterstock/Dmitry Naumov
Ilustracija: Shutterstock/Dmitry Naumov

Prostire se okvirno između magistralne železničke pruge sa južne i Partizanske ulice sa severne strane, a Temerinske sa istočne i Kisačke ulice koja prelazi u Sentandrejski put sa zapadne strane. Planom je obuhvaćeno 17,19 hektara. Ovaj prostor je nasleđeno urbano tkivo, heterogene strukture koje se veoma sporo menja, neznatno uz Partizansku ulicu dok su strukture, duž primarnih saobraćajnica Kisačke i Temerinske ulice, zadržale staru morfologiju i pored generacije planova koje pružaju mogućnost nove izgradnje, prenosi Ekapija.

Kompleks JKP Vodovod i kanalizacija

Planom je utvrđena površina javne namene, kompleks namenjen Javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Novi Sad koji je ranije planiran za preseljenje. Uz Ulicu hadži Đerinu, nalazi se kompleks namenjen vodoprivrednom preduzeću koji je podeljen ulicom na severni i južni deo. Kompleks se planira na ukupnoj površini od oko 1,05 ha gde severni deo zauzima oko 0,39 ha, a južni 0,66 ha. Kompleks se planira na površini koja je trenutno u funkciji ovog preduzeća i uslovljava se objedinjavanje svih parcela. U severnom delu moguće je izgraditi dodatnih oko 170 m2 u osnovi, a u južnom dodatnih oko 250 m2. Objekti se mogu graditi i/ili dograditi do spratnosti Su+P+2+Pk. Obavezno je ozelenjavanje najmanje 20 % površine kompleksa u oba dela. Na parceli, u oba dela kompleksa, neophodno je obezbediti odgovarajući broj parking-mesta za potrebe samog kompleksa prilikom rekonstrukcije odnosno izgradnje novih objekata.

Poslovanje

Sa namerom da se zadrži karakter namena koje su preovlađujuće na ovom prostoru planira se poslovanje duž Partizanske ulice sa manjim obimom izgradnje koji je prilagođen mikrolokaciji. Tako se planiraju objekti spratnosti do Po+P+2+Pk, Po+P+2+Pk, Po+P+3+Pk kao i Po+P+2+Pk do Po+P(G)+4+Pk i Po+P(G)+4+Pk. Veći obim izgradnje se planira na ugaonim lokacijama, u Partizanskoj ulici, na ukrštanju sa primarnim gradskim saobraćajnicama Sentandrejskim putem i Temerinskom ulicom. Na uglu Temerinske ulice sa Partizanskom planira se poslovni objekat spratnosti Po+P(G)+4+Pk, a u delu sa visinskim akcentom spratnosti Po+P(G)+10.

Pametni eko park mladosti

Na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta planira se parkovska površina za čije je uređenje preporučeno raspisivanje konkursa. Rešenje ovog dela prostora je proisteklo iz namere da se obeleži tragedija u bivšoj diskoteci Kontrast. Zauzima površinu od 0,45 ha, a posvećena je svim tragično nastradalim mladim ljudima. Preporučuje se raspisivanje konkursa za uređenje i izgradnju. Pod radnim nazivom "Pametni eko park mladosti", planira se mesto okupljanja mladih i mesto sećanja na tragično nastradale mlade ljude. Pored osnovnih sadržaja (staze urbani mobilijar rasveta zelenilo i dr.) planira se mogućnost dislociranja i trajnog smeštanja postojećeg spomen obeležja sa Sentandrejskog puta na trajnu lokaciju u okviru parka, uz odgovarajuće uređenje. Stanovanje Stanovanje se predviđa u dva osnovna vida: kao porodično i višeporodično. Planirana spratnost porodičnih objekata je do Po+P+1+Pk, s tim da je drugi objekat na parceli prizemne spratnosti sa mogućim korišćenjem potkrovlja kao korisne površine (P+Pk). Višeporodično stanovanje se planira duž Temerinske i Kisačke ulice, koja postaje Sentandrejski put ka raskrsnici sa Partizanskom ulicom. Poželjno je da se takođe, grade objekti vanstambene namene, poslovnog karaktera, ili za potrebe kulture, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl. ukoliko planirani način izgradnje zadovoljava potrebe ovih sadržaja. S obzirom na to da Plan generalne regulacije na ovom prostoru definiše pretežnu namenu opštegradskih i linijskih centara, u prizemlju ovih objekata je definisana vanstambena namena kao obavezujuća. Cenralitet se tako, uglavnom ogleda u intenzivnom korišćenju prizemlja vanstambene namene. Spratnost ovih objekata je Po+P(G)+4+Pk. Planira se povećana visina prizemne etaže kako bi se mogli formirati poslovni prostori sa galerijom, kao što je već definisano na ovom potezu, južno od pruge. Imajući u vidu frekventnost obodnih saobraćajnica pristup objektima je planiran sa režijskih saobraćajnica, kao i sa planirane ulice u bloku broj 595.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.