Naslovna strana

 

Sadržaj:

Naslovna strana specijala
23.06 - B92: Saopštenje RTV Pink vrhunski cinizam
23.06 - Zahtev Radija B 92 i Verana Matića za objavljivanje odgovora na informaciju
23.06 - B92: Odgovor na neistinitu informaciju objavljenu na TV Pink
24.06 - B92: RTV Pink skraćenjem odgovora krši zakon
25.06 - B92: Dati šansu Pinku
26.06 - Ambasador Montgomeri posetio NIN

[komentari] [pink files]

Click Here!

 

Odgovor na informaciju

U saopštenju Uređivačkog kolegijuma RTV Pink, od 22.06.2003. godine, objavljenom kao prilog u informativnim emisijama "Info Top", iznete su sledeće neistinite informacije o Radiju B92 i Veranu Matiću:

  1. Neistinito je da se protiv TV Pink vodi organizovana kampanja u kojoj prednjači B92. Istina je da je TV B92 dana 22.06. 2003. u vestima objavio prilog o ugovorima koje je RTV Pink zaključila sa RTS-om, u kome su izjave dali Sindikat RTS-a, Lazar Lalić - kao lice koje je u spornom periodu radilo u tehnici RTS-a, i advokat RTV Pink gospodin Đurašević, budući da profesionalno izveštavanje nalaže da se čuju mišljenja svih strana oko sporne stvari. B92 nije dao nikakav komentar na tu informaciju.

  1. Neistinito je da su Vreme i drugi mediji bliski Veranu Matiću. Istina je da Veran Matić nema ništa sa Vremenom, koje je nezavisni list sa visokim profesionalnim i moralnim integritetom. Nejasno je na koje druge medije se odnosi nastavak ove netačne informacije.

  1. Neistinito je da ugovor RTS-a i Radija B92, potpisan 12. decembra 1996. godine, dokazuje bliske tajne veze B92 i tadašnjeg režima. Istina je da je navedeni ugovor zaključen upravo kao rezultat pobede u borbi protiv tadašnjeg režima, pod pritiskom gradjanskih protesta na ulicama Beograda, ali i protesta medjunarodne javnosti. Nakon što je prvo ugasio Radio B92, pravdajući to nevešto prodorom vode u koaksijalni kabl, režim Slobodana Miloševića je, zapravo bio prinudjen da kroz formu takvog ugovora program Radija B92 vrati u etar.

  1. Neistinito je da B92 ima na desetine ugovora sa RTS-om, zahvaljujući kojima koristi stratreške emisione projekte RTS-a.  Istina je da je B92 sa RTS-om u  poslednjih godinu dana zaključio nekoliko ugovora koji se odnose na pružanje različitih usluga na emisionim objektima. Ugovori su zaključeni pod komercijalnim uslovima, u skladu sa zvaničnim cenovnicima RTS-a. B92 svoje obaveze po njima uredno izvršava. Takvi ugovori predstavljaju uobičajenu praksu u odnosima emitera, jer bilo bi neekonomično da npr. svaki emiter gradi svoj posebni antenski stub, kada se više antena može smestiti na jedan, i bar što se B92 tiče, u njihovom zaključivanju nikada nismo videli ništa sporno, bilo da se radi o B92, Pinku ili nekom trećem. O tome da je RTS zaključivanjem ovakvih ugovora povredio neku obavezu prema RTV Pink, B92 nema saznanja, niti želi da se u ugovorne odnose Pinka i RTS-a meša. Bitno je da RTS nikada nije, protivno zakonu, konkurisao za frekvenciju samo da bi je ustupio B92.

  1. Neistinito je da je dokapitalizacija B92 nezakonita. Ona je obavljena u skladu sa svim važećim propisima, po sprovedenom postupku, na osnovu verifikovanih procena nadležnih organa, i kao takva uredno je registrovana u Privrednom sudu u Beogradu još 15.10.2001. godine.

  1. Netačno je da je Saša Mirković suvlasnik KVS-a. On je to prestao da bude više meseci pre dokapitalizacije, što se može proveriti uvidom u sudski registar.

  1. Netačno je da su postojale ili postoje krivične prijave zaposlenih B92. Istina je da se radi o anonimnim i nepotpisanim krivičnim prijavama, u kojima se ne navodi ni jedno konkretno ime, već je samo mašinom ispisano na kraju "Zaposleni B92", kako bi se u javnosti kreirao lažan utisak da postoji nekakav  sukob unutar B92.

  1. Netačno je da je aktuelni postupak privatizacije nezakonit zbog pogrešnog označenja vrednosti društvenog kapitala u prvom prospektu preduzeća, što je naknadno ispravljeno u samom tekstu oglasa. Netačno je da je privatizacija nezakonita i nameštena jer postoje posebni uslovi za kupce društvenog kapitala B92. Posebne uslove određuje Agencija za privatizaciju, oni nisu zabranjeni i predstavljaju od ranije poznatu praksu prilikom privatizacije, a u ovom konkretnom slučaju određeni su na zahtev Ministarstva za kulturu i informisanje.

  1. Netačno je da niko od nadležnih nije reagovao na prethodne krivične prijave. Istina je da je Okružno javno tužilaštvo u Beogradu, posle sprovedenog postupka u skladu sa Zakonom, obe prethodne anonimne prijave kao neosnovane odbacilo, jednu 4. marta, a drugu 8. maja 2003. godine. Ipak, zbog tih anonimnih prijava već dva puta su otkazivane aukcije za B92 i time je preduzeću B92 pričinjena ogromna šteta. To se pokušava i po treći put.


U Beogradu, 23.06.2003.

Za B92                                 

Saša Mirković
direktor        

Veran Matić
gl. i odgovorni urednik


[pošaljite komentar]© B92, 2003