Šta je sve Dulić govorio o "Nubi"

Beograd -- Oliver Dulić govorio je o firmi "Nuba invest", dozvolama i poslovima sa optičkim kablovima u emisijama B92 "Kažiprst" i "Insajder debata" 2010. i 2011.

Izvor: B92
Podeli

Gostujući u "Kažiprstu" na Radiju B92 15. februara 2010. rekao je da ni na koji način nije povezan sa tom firmom i da su sve dozvole izdate u skladu sa zakonom. U "Insajder debati: Ugradnja u izgradnji" godinu dana kasnije, rekao je da "nikakvog skandala nema" oko izdavanja dozvola.

B92: Dovedeni ste u vezu nizom spekulacija sa firmom Nuba invest. Kakva je vaša veza sa tom firmom koja posluje na izgradnji optičkih kablova od Batrovaca do Beograda?

Dulić: To je pitanje koje je postavio Velimir Ilić...

B92: Pa nije samo Velja Ilić, ovo konkretno pitanje je nama stiglo na mejl Kažiprst.

Pročitajte još:

Dulić: Dakle ovako, vi sigurno znate da kada je donet novi Zakon o planiranju i izgradnji, da su uvedene mnoge stvari koje su nove u našoj zemlji, a jedna od njih jeste da je ministarstvo preuzelo izdavanje građevinske dozvole za sve telekomunikacione objekte koji se prostiru na teritoriji dve ili više opština. Jedan od razloga zašto mi imamo jako loše razvijenu telekomunikacionu infrastrukturu je zato što ste vi od više raznih tela i agencija pojedinačno od svakog trebali da tražite dozvolu, od opštine do opštine, i što su investitori imali jednu vrstu pravne nesigurnosti da nikada neće moći da završe taj posao. Kad je to preuzelo ministarstvo, investitori koji su se javili da bi postavili tu telekomunikacionu opremu morali su da se jave našem ministarstvu, a Velimir Ilić je poenitirao na tome i zašto moje ministarstvo piše javnim preduzećima da se izdaju posebni uslovi za sve investitore, on je tamo mahao i nekim paprima.

B92: Da li ta firma ima dozvolu?

Dulić: Firma Nuba invest je samo jedna od firmi koja u ovome trenutku vodi postupke za dobijanje građevinske dozvole za postavljanje optičkih kablova. U ovome trenutku to rade i neke druge firme.

B92: Ona nema dozvolu?

Dulić: Ima, hm, u ovome trenutku ima dozvolu, koliko ja znam, za potez od hrvatske granice do Beograda...

B92: Oni su izgradili već 40 i nešto kilometara

Dulić: Tako je, mislim da i oni u ovome trenutku vode postupke za dobijanje dozvola za još neke druge pravce. I u ovome trenutku se još neke firme nalaze u sličnoj proceduri i svaka od tih firmi će dobiti dozvolu ukoliko ispuni uslove.

B92: Pitam vas da li ste vi na bilo koji način lično povezani sa tom firmom?

Dulić: Ni na koji način nisam povezan sa tom firmom. Znači sve što je izdato, što se tiče dozvole može da se proveri, naravno da je sve u skladu sa zakonom i svako to može da proveri. To možete da proveritie i vi, i drugi mediji, i policija...

B92: Pitanje je zašto taj posao ne radi neka dražvna firma već ...

Dulić: Pa to rade i državne firme. U ovom trenutku vi imate optičke kablove koje je postavio Telekom, vojska i neki drugi... Činjenica je da je Srbija poslednja zemlja u Evropi koja nema optičke kablove duž auto-puta, a objasnio sam vam i zašto zbog toga što je bilo užasno teško za to dobiti građevinsku dozvolu i bilo je gotovo nemoguće da se u tu proceduru uđe. Mi smo sada izmenama zakona omogućili i olaskšali proceduru za dobijanje tih građevisnkih dozovla i sada se javljaju firme koje tu žele da investiraju. Evo na primer Telenor, Telenor je uzeo licencu za telefoniju i došao je u minsitarstvu i tražili su hoće da podnesu zahtev da celokupnu putnu mrežu pokriju i to će uraditi ukoliko ispune sve uslove i naravno ukoliko plate državi. Sve je to u skladu sa zakonom i mislim da Velja Ilić nije znao te zakonske norme kada je to pominjao...

B92: Dobro, vi pominjete Velju Ilića, nije on jedini čovek koji...

Dulić: Hvala vam na ovom pitanju, ja volim da odgovorim na sva pitanja vezana za rad mog ministarstva, a Velja Ilić je to postavio kao poslaničko pitanje...

Insajder debata: Ugradnja u izgradnji

Dulić je na B92 govorio o kompaniji "Nuba invest" i izgradnji optičkih kablova i u emisiji "Insajder debata: Ugradnja u izgradnji" koja je bila posvećena tada novom zakonu o planiranju i izgradnji i mogućnostima korupcije i zloupotrebe u sferi građevine koje indirektno ili direktno ovaj zakon omogućava.

Osim Dulića, gosti Jugoslava Ćosića bili su bivši gradski arhtekta Đorđe Bobić i član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković. Ceo transkript emisije možete pročitati ovde.

Ćosić: ...da Vas vratim još jedanput, gospodine Duliću, na temu onih, koji imaju protekciju. Imam pitanje za Vas, koje je vezano za kompaniju „Nuba invest“, pretpostavljam da ste znali da ću Vas to pitati. Kažu da je Ministarstvo Vaše bez tendera ovoj kompaniji izdalo dozvolu da postavlja optičke kablove, ako se ne varam, od Ćuprije do Beograda i, prema onome što mi je poznato, ta je dozvola izdata za petnaest dana?

Dulić: Da, pa dobro, to je jedna notorna glupost, koja se valja od Velimira Ilića kroz Parlament, koji nije shvatio čak kako se primenjuje njegov zakon, koji je on nekada branio u Skupštini, a to je Zakon o putevima. Sve dozvole koje su izdate u Ministarstvu, izdate su u skladu sa Zakonom. Nisu izdate samo toj kompaniji, izdati su svim drugim kompanijama, koje su tražile da postavljaju optičke kablove, a pitanje tendera za postavljanje kablova u zemlju je takođe jedna od stvari, koju ne samo ja, nego svi, uključujući i pravobranilaštvo, pa na kraju i Tužilaštvo, smatraju notornom glupošću. Ali u svakom slučaju, to ja smatram jednim od pokušaja da se skandalizuje rad Ministarstva, koji je naravno propao, jer tu nikakvog skandala nema.

Ćosić: Dozvolite mi da Vas ovo pitam, sad sam video u papirima, radi se o optičkom kablu Batočina-Beograd, a ne Ćuprija-Beograd. Da li je normalno da jedan takav posao, da li je zaista normalno da jedan toliki i takav posao dobije firma, koja je registrovana par meseci pre toga, da nema nijednu referencu, nijedan posao obavljen u Srbiji, u konkurenciji sa drugima, koje sve to imaju?

Dulić: Pa svi su dobili. Dakle, u ovom trenutku optičke kablove su postavili na istim lokacijama, pošto su kapaciteti za postavljanje optičkih kablova ogromni, u zaštitnom pojasu puta. Dakle, ne Srbija, nego Amerika može da se snabde interesom koliko mi imamo zaštitnog pojasa, jer se tu nikada nije gradilo. U stvari, gradilo se, ugrađivalo se, ali bez dozvola i tada se uzimao novac. Ovo je sada bilo u korist Republike Srbije, jer su svi dobili, i Putevi Srbije, i bilo je uplaćeno u budžet. U ovom trenutku i Telenor i, ne znam, SBB i Telefonija i ova Nuba, svi su dobili dozvole i svi su gradili i završili te objekte i mi najzad imamo pohvalu od strane Saveta stranih investitora, da smo napredovali u telekomunikacijama, između ostalog i zbog toga, što imamo sada modernu mrežu kablova i imamo... a bili smo jedina zemlja koja ih nije imala, sada je imamo. To je, između ostalog bila jedna od promena u Zakonu, na kojoj je insistirao Savet stranih investitora, pa smo to ugradili, a s druge strane imamo nerazumevanje javnosti zbog čega smo dopustili. Dakle, to smo uradili na dobar način, u ovom trenutku Srbija najzad ima ozbiljnu optičku mrežu duž svih važnih putnih koridora i da Vam kažem odmah, izdaćemo svakom drugom, ko dođe u Ministarstvo u najkraćem mogućem roku.

Ćosić: Imate pohvale Saveta stranih investitora, hajde da vidimo da li imate pohvale Saveta za borbu protiv korupcije. Gospodine Šukoviću, kako Vama izgleda ovaj slučaj prezentovan na način na koji je to učinio ministar Dulić. Savet se bavio, to znam, bavio se ovim slučajem.

Šuković: Jeste, Savet se bavio i Savet je obavestio Vladu o tome, smatrajući da je to jedan netransparentan proces. Radi se o infrastrukturnoj delatnosti, koja je vrlo važan, strateški je važan i Vi ste rekli o kakvoj se firmi radi, koja je dobila je posao i Savet je to sve… o tome obavestio Vladu, međutim Vlada je…

Dulić: Vlada je odgovorila.

Šuković: Odgovorila na to, ali začuđujuće je da je mišljenje o tome dalo Tužilaštvo. Pravnici kažu da obično Tužilaštvo nije nadležno da daje mišljenje, daju neke druge institucije. I Savet će na toj stvari insistirati do kraja, to mogu da kažem. I moram da kažem, ovo je pogodna prilika, možda je to legalno sve formalno, ali nije sve u formi. Stvar je u suštini. Naša Vlada, to je nešto što nama smeta recimo, za mnoge poslove izbegava tender. Zašto? I sve se ide na ugovore, pa se u konkretnom dogovoru rešavaju, bez tendera, bez ičega. Zašto recimo prodajemo, evo da počnemo od NIS-a, zašto NIS prodajemo u dogovoru sa jednom firmom, kad možemo imati tender, pa da dovedemo sve svetske kompanije tu, pa izaberemo najbolje. Evo sad prodajemo Telekom, ostali smo na jednoj firmi, druge smo isključili iz toga. I sad čak ispod cene, koja je označena kao polazna cena. Znači, dobili smo… ušli smo u projekt Zastave, što nismo tender raspisali, pa nek se svi iz svetskih kompanija… ako je to Fijat, nemamo ništa protiv Fijata.

Ćosić: Zašto nismo tender raspisali, gospodine Duliću?

Šuković: Znači, u svim tim poslovima, ja se izvinjavam, ali vlast je tu sve sebi formalno otvorila prostor da može da izbegne tender, i sad formalno-pravno, to je sve u redu, ali suštinski to nije u redu. Važna je suština, važno je kakav to efekat ima za nas. I Savet ceni da su ti efekti jako loši i onda mi imamo problema kad recimo… problem Zastave, mi toliko vremena hoćemo vidimo jednostavno, da vidimo, da kažemo našim građanima, šta je Zastava. Koliko to Srbija ulaže? Šta gubi, a koliko dobija. Mi ne možemo dobiti ugovor. Ja ću Vam reći jedan apsurd, kad smo prvi put tražili ugovor, nama je… mi smo dobili tekst nekog ugovora i tamo gde treba da piše obaveza u nekom iznosu, otvorena zagrada – redakcija teksta, zatvorena zagrada, idemo dalje. Sad smo dobili neki ugovor sa nekim iznosima, ali važne anekse nismo. I sad ovako, sad ja ne mogu da kažem, dok to sve ne proučim, ali neki letimičan uvid na to nam govori recimo, da su ulaganja naša, naših građana, iz našeg budžeta Srbije, mnogo veća, nego ulaganja Fijata.

Ćosić: Kakvu težinu imaju za Vas ovi argumenti, gospodine Duliću?

Dulić: Pa ne, mislim, raspisati tender za kopanje kabla je zaista smešno i ti argumenti na kojima Savet insistira…

Ćosić: Ali radi se o optičkim kablovima koji se razvlače po celoj Srbiji i radi se o velikim parama, gospodine Duliću, zašto bi bilo smešno? Tenderi se raspisuju za mnogo, mnogo manje stvari

Dulić: Ali Ministarstvo je dužno, odnosno ovlašćeno po zakonu da izda građevinsku dozvolu, ne razumem kakav tender ja da raspišem za građevinsku dozvolu. Dakle prosto, da ne bi sad ulazili u debatu oko ovog.

Šuković: Valjda za posao, ne za građevinsku dozvolu. Za biznis.

Dulić: Ali da Vam kažem nešto, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izdaje dozvolu, a biznis da li će da radi neko, imamo Ministarstvo telekomunikacija, imamo Ratel, imamo sve druge. Dakle, ovo je bila potpuno pogrešna adresa i bila apostrofirana prema Ministarstvu na potpuno pogrešan način. Pri tom, mi smo, kada je ceo taj posao krenuo, on je krenuo samo zbog toga što se izmenio Zakon o planiranju i izgradnji i Ministarstvo je postalo nadležno za izdavanje dozvola za telekomunikacionu infrastrukturu. I onda smo mi bili faktički prva adresa potencijalnim investitorima, ne samo njima. Dakle, kažem vam, svima. Mi smo i Telekomu i Telenoru i SBB-u, svima živima koji hoće da grade mi izdajemo dozvole i izdajemo u vrlo kratkom roku, što je i dokaz da Zakon funkcioniše. Dakle, kada je krenulo, kada ste vi pokrenuli, pošto ste vi institucija, koju ja izuzetno poštujem…

Ćosić: U ovom konkretnom slučaju izdata je dozvola za petnaest dana, ako se ne varam, prema podacima Saveta?

Dulić: Evo šta bih Vas ja zamolio. Pitajte Telenor i SBB za koliko im je izdata dozvola – još brže. Radi se o tome da svako ko ima pravo da gradi i treba da gradi, a kada se apostrofiralo moje ime, ja sam pozvao Tužilaštvo i rekao sam: „Molim vas, pošto se ja u to ne razumem najbolje, dođite i ispitajte da je sve bilo u skladu sa zakonom“. Tužilaštvo je reklo da je sve u skladu sa zakonom, na taj način sam potpuno miran. I ja bih vas molio da, prosto ta tema se neprestano vrti kao nešto, što je sporno, a to gradilište je završeno i stvar je počela da funkcioniše. Verujte mi da je sve u skladu sa zakonom. Drugo je pitanje, što ste rekli sami, država izbegava tendere. Kada je u pitanju „Zastava“ i Fijat, mislim da je to možda malo nesretno poređenje, ali hajde da se malo mi sada vratimo na generalno jednu političku temu - pokušaj da se u svemu traži korupcija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 113 idi na stranu