Datum izbornog sabora zavisi od epidemiološke situacije