Dr Grujičić: Virus je nastao u laboratoriji, neko je imao informacije i znao kuda će ići