Raduljica: Imamo "petice" koje mogu da čuvaju Veselog