Kako nastaju akcionarska društvaU tržišnim ekonomijama akcionarska društva nastaju zato što odreðeni preduzetnièki poduhvat zahteva izvore finansiranja, koji prevazilaze sopstvena sredstva vlasnika i moguænosti kreditiranja. Ove kompanije, koje se inicijalno nalaze u vlasništvu jednog èoveka ili nekolicine ljudi, emituju akcije koje kupuje široki sloj investitora.

http://a.images.blip.tv/B92-KAKONASTAJUAKCIONARSKADRUTVA625-999.jpg

strana 1 od 2 idi na stranu