Sav taj folk 4: Prođi sa mnom kroz crvenoNastavak priče o estetskom preobražaju turbo-folka koji je već postao dominantan urbani vid popularne kulture, ali i o pokušajima Miloševićevog režima da se iz ratnog preobrazi u mirotvorni. U tom smislu, režim pokušava da pere ruke od šunda i kiča kojim je manipulisao pre Dejtona i pokreće akciju-lakirovku: "Lepše je s kulturom".Između ostalih, govore: Zoran Simjanović,

http://a.images.blip.tv/B92-SavTajFolk4ProiSaMnomKrozCrveno442-582.jpg