Prodanović otvara “Susrete sa umetnicima”

Muzej savremene umetnosti organizovaće razgovor s umetnikom Miletom Prodanovićem u sredu, 22. oktobra u 18 časova u Kući legata (Kneza Mihaila 46).

Beograd
Podeli

Susreti s umetnicima
- sredom u 18 časova -

22. oktobar - Mileta Prodanović
29. oktobar - Dušan Otašević
5. novembar - Vladan Radovanović
19. novembar - Zoran Popović
26. novembar - Marija Dragojlović
3. decembar - Mrđan Bajić

Ovo je prvi u nizu razgovora iz serije “Susreti s umetnicima” koji će biti organizovani sredom u 18 časova u okviru izložbe “50 umetnika iz zbirki Muzeja savremene umetnosti – Jugoslovenska umetnost od 1951. do 1989”.

Mileta Prodanović će govoriti o svojoj umetničkoj praksi u kontekstu promena likovnih paradigmi osamdesetih godina XX veka, a na izložbi je predstavljen slikom Canticum canticorum iz 1982. iz kolekcije MSUB-a.

Osamdesete su označile kraj ideja neoavangarde. Nakon dematerijalizacije umetničkog objekta ponovo se javlja vreme “ikonodula”, obeleženo povratkom slici i slikanim prostornim ambijentima, instalacijama i uplivom snažnog elementa popularne kulture. Protagonisti scene osamdesetih deluju u klimi umetničkog pluralizma, gde više ne postoje dominantni modernistički pokreti i pravci, već je “sve dopušteno”.

-- Pročitajte i Zavirite u umetnički vremeplov XX veka --

Mileta Prodanović je slikar, pisac i esejista. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti gde radi kao rеdоvni prоfеsоr. Od 1982. do 1985. član je grupe Alter Imago. Izlаgао nа sаmоstаlnim i grupnim izlоžbаmа nа prоstоru bivšе Јugоslаviје i u višе еvrоpskih grаdоvа. Na Biјеnаlu u Vеnеciјi, u јugоslоvеnskоm pаvilјоnu izlaže 1986. godine. Publikоvао је јеdаnаеst prоznih knjigа, dvе knjigе putоpisа i tri knjigе еsеја. Obјаvlјuје prоzu, еsејističkе tеkstоvе iz оblаsti vizuеlnih umеtnоsti i učеstvuје nа dоmаćim i mеđunаrоdnim skupоvimа iz оblаsti studiја kulturе. Dеlа mu sе nаlаzе u nајvаžniјim јаvnim i privаtnim kоlеkciјаmа u Srbiјi. Dоbitnik је višе nаgrаdа iz оblаsti likоvnе umеtnоsti, likоvnе kritikе i knjižеvnоsti.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu organizovao je izložbu „50 umetnika iz zbirki Muzeja savremene umetnosti - Jugoslovenska umetnost od 1951. do 1989.“ na kojoj su predstavljena reprezentativna dela umetnika epohe socijalističke Jugoslavije koji su svojom aktivnošću pomerali i menjali jezičke paradigme određenih perioda.

Likovno

strana 1 od 373 idi na stranu