Ilustracija/Foto: George Rudy/Shutterstock
Ilustracija/Foto: George Rudy/Shutterstock

Istraživanje "Mama kako si": Kako su majke radile tokom korone?

"Centar za mame" sproveo je istraživanje "Majčinstvo u doba korone" kako bi bolje razumeli iskustva i osećanja mama tokom trajanja vanrednog stanja. Njih je naime, interesovalo kako su mame radile, kakva su iskustva imale sa online školom, kakvi su bili njihovi partnerski odnosi i kako su balansirale porodične obaveze.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 28. aprila do 8. maja 2020. godine na osnovu anonimne ankete u elektronskoj formi za čije je popunjavanje bilo potrebno oko 5 minuta. Anketom je obuhvaćeno 1.909 mama iz Srbije. Tokom istraživanja, mame su odgovarale na pitanja koja su imala ponuđene odgovore.

Među anketiranim mamama, bilo je 81,7% zaposlenih i 18,3 % nezaposlenih. One mame koje su tokom trajanja vanrednog stanja bile na trudničkom, porodiljskom ili nekom drugom bolovanju, preskakale su pitanja u vezi sa poslom.

Anketom “Majčinstvo u doba korone” pokušali smo da saznamo kako su se mame nosile sa dodatnim pritiscima tokom trajanja vanrednog stanja, kako su delile i raspoređivale porodične obaveze, kakvi su bili njihovi partnerski odnosi, ali i odnosi sa decom i obavezama sa školom. Iako nije naučna metoda istraživanja, internet anketa dala nam je važne uvide u to kako se skoro 2.000 mama osećalo i sa kojim izazovima se nosilo.

Neki od zaključaka koje su:

• Rad od kuće, odnosno rad u promenjenim uslovima je za veliki broj mama postao realnost tokom trajanja vanrednog stanja. Anketa je pokazala da je tek svaka peta mama radila sa radnog mesta, dok su ostale radile od kuće ili nisu radile uopšte. Nova realnost drugačijih radnih uslova se pokazala kao izazov za sve – poslodavke i poslodavci su se, čini nam se na osnovu odgovora, trudili da prate preporuke i daju priliku mamama da ostvare svoja prava, ali ni sve mame, ni svi poslodavci nisu znali koja su ta prava.

• Od ukupnog broja anketiranih, čak 4,1% je tokom trajanja vanrednog stanja dobilo otkaz. Imajući u vidu da je ovo internet anketa i da su je popunile samo mame koje imaju pristup internetu i koje prate rad Centra za mame, sigurne smo da je taj broj znatno veći.

Ilustracija/Foto: marypastukh/Shutterstock
Ilustracija/Foto: marypastukh/Shutterstock

• Rad od kuće sa decom je imao uticaj na produktivnost mama – više od pola ispitanih mama koje su tokom vanrednog stanja radile od kuće smatra da je, dok su radile od kuće, bile manje produktivne. Na njihovu produktivnost su uticali briga oko dece (49,4%), ostale porodične obaveze (25,8%), stres i anksioznost u vezi sa situacijom u kojoj su se nalazile (7,6%) ili neki drugi faktor (17,2%).

• Vanredno stanje imalo je malo uticaja na dinamiku porodice kod tri od četiri mame, a za one za koje se promenila se uglavnom promenila na bolje, odnosno došlo je do ravnopravnije podele zajedničkih obaveza među partnerima. Vanredno stanje nije uticalo ni na to kako se mame osećaju oko podele zajedničkih obaveza — zadovoljne su i dalje zadovoljne, nezadovoljne su i dalje nezadovoljne.

• Anketa je pokazala da su mame koje samostalno obavljaju roditeljsku dužnost u nezahvalnoj poziciji sa i bez vanrednog stanja. Čak 63,4% njih nije imalo nimalo vremena za sebe u toku dana, dok je 20,9% moralo u svaku nabavku da povede i dete jer nisu imale kome i gde da ga ostave. Čak 62,5% samohranih mama tokom vanrednog stanja nije imalo nikakvu ponudu za pomoć od prijatelja, a 52,1% njih nije imalo koga da pozove onda kada im je bila neophodna neka neplanirana pomoć tokom perioda kada nije bio policijski čas. Ovi rezultati nam ukazuju da je neophodno posvetiti više pažnje mamama koje samostalno podižu decu, kako u mogućim budućim vanrednim stanjima, tako i u mirnodopskom vremenu. Osim toga, potrebno je da i poslodavci pokažu više razumevanja za njih, kao i državne institucije.

• Škola je definitivno posao za mame – od onih koje žive u partnerskoj zajednici, preko 80% mama je više ili isključivo učestvovalo u online školovanju dece. Imajući u vidu da je više od 80% mama koje su popunile anketu zaposleno, ova brojka nam pokazuje da je većina njih tokom trajanja vanrednog stanja imala dva posla, pored regularnog duplog posla svake mame, neplaćenog i plaćenog.

• Značajna je informacija da većina mama, čak 85,5% njih, smatra da su se njihova deca snašla sa online školom, dok su mišljenja vrlo podeljena kada je u pitanju način rada i to da li se to dopalo njihovoj deci. Više od pola mama kaže da im se online škola ne dopada, a svakoj petoj je bila potrebna pomoć sa gradivom da bi mogle da pomognu svojoj deci. Bez želje da ulazimo u to kako je online škola bila organizovana i da li je to moglo bolje, značajne informacije za dalje razmatranje su da je ovakva postavka izuzetno naporna za roditelje, posebno za mame, te da bi neki sistem koji manje uključuje roditelje i koji đacima omogućava podršku oko gradiva bio bolji.

• 61,6% mama koje rade i čija deca idu u školu nisu uspele da usaglase poslovne obaveze sa obavezama oko škole njihove dece. Mame čija deca ne idu u školu, ali su takođe kod kuće, potvrđuju tu brojku – njih 60,1% nisu uspele da usaglase poslovne obaveze sa obavezama oko dece. Te brojke su se dalje potvrdile za više od pola mama kojima je balansiranje svega bilo teže tokom trajanja vanrednog stanja.
Rezultati ankete pokazuju da su se mame lavovski borile sa novonastalom situacijom, ali i da je njihova uloga bila presudna za uspešno funkcionisanje porodice i školovanje dece. Uzimajući u obzir da to važi i za period kada nam ne preti neki smrtonosni virus, ono što bi mamama umnogome olakšalo posao i život su stvari koje su svakako potrebne u našem društvu – veća rodna ravnopravnost, bolje razumevanje i podrška poslodavaca, ali i šire razmatranje kako mere koje se preduzimaju tokom vanrednog stanja mogu da utiču na porodice.

Takođe, mamama je potrebna bolja psihološka pomoć, kako bi se bolje izborile sa stresom i anksioznošću koji su bili glavni problemi sa kojima su se one borile tokom vanrednog stanja.

Osim toga, vanredno stanje uvedeno zbog borbe protiv COVID-19 ukazalo je na problem koji već dugo postoji u našem društvu — nepostojanje sistematske i državne pomoći za roditelje koji samostalno podižu decu. Dok u regularnim vremenima oni uspevaju da se snađu, uz pomoć komšija, prijatelja i rođaka, u trenucima kada se svaka porodica bori za sebe, oni su prepušteni sami sebi. Neophodno je pronaći rešenja koja će osigurati da i oni mogu na pravi način da zaštite sebe i svoju porodicu.

Centar za mame je prijatelj na projektu B92.net #kako si.

Pridružite se zajednici #kakosi na Viberu