Osnovana radna grupa o EU

Beograd -- U Skupštini Srbije osnovana je Radna grupa Nacionalnog konventa o EUkoja će pratiti pregovore u poglavlju 10 koje se odnosi na informaciono društvo i medije.

Izvor: Tanjug
Podeli

Kako je navedeno u saopštenju, koordinator grupe je Društvo za informatiku Srbije.

U saopštenju je istaknuto da će Radna grupa, osnovana 17. jula, pratiti pregovarački proces i stepen uskladjenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u tom poglavlju koje se sastoji iz tri celine - elektronske komunikacije, informaciono društvo i mediji.

Zadatak je da svojim stručnim predlozima, prilozima i preporukama pomogne Odboru za evropske integracije Skupštine Srbije i Pregovaračkoj grupi za poglavlje 10 da uspešno i efikasno sprovedu pregovarački proces i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

Inicijalna sednica je bila posvećena predstavljanju poruka sa bilateralnog skrininga održanog 10. i 11. jula u Briselu, a kako je istaknuto, na osnovu izlaganja predstavnika pregovaračkog tima, moglo se videti da je regulativa domaćeg zakonodavstva u toj oblasti dobrim delom usaglašena sa pravnim okvirom u EU, ali i da ima još dosta prostora za rad na usklađivanju i sa direktivama koje se pripremaju.

Sednici su prisustvovali predstavnici 42 organizacije civilnog društva, kao i predstavnici Pregovaračkog tima Republike Srbije za poglavlje 10.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije EU između predstavnika državne administracije, političkih partija, nezavisnih tela, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija.

Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa, u maju ove godine iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Evropska unija

strana 1 od 28 idi na stranu