"Vlada SAO tražila sve zarobljenike"

Beograd -- Predstavnici vlasti i dobrovoljaca insistirali da im se predaju svi zarobljenici, a ne da se vode u Sremsku Mitrovicu.

Izvor: B92, Beta
Podeli

Tokom sastanka vlade u Veleprometu, kojem je prisustvovao i komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan, svedok strahovao za svoj život, a većina prisutnih ga optuživala da je dozvolio da se izvuku "ustaše i zločinci".

Bivši oficir za bezbednost JNA Bogdan Vujić izjavio je, u nastavku suđenja optuženima za zločin u Ovčari, da su predstavnici vlade SAO Istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem na sastanku održanom 20. novembra 1991. godine insistirali da im se predaju svi ratni zarobljenici.

Pukovnik Vujić je u Vukovaru boravio 19. i 20. decembra sa još nekoliko oficira za bezbednost po nalogu tadašnjeg šefa vojne obaveštajne službe Aleksandra Vasiljevića kako bi obavio selekciju i prebacivanje ratnih zarobljenika u zatvor u Sremskoj Mitrovici.

Prema njegovim rečima, u optužbama da je pustio ustaše i zločince prednjačio je ministar pravde Vojin Sušić, koji je rekao da "neće odvesti one koljače iz bolnice kao onih prethodnih 1.500" zarobljenika. "Rekli su da je kasarna već blokirana, da će dovesti još naroda koji će leći pod točkove autobusa, kako ne bi i preostale zarobljenike odveli u Mitrovicu", rekao je Vujić.

"Predložili su da mi daju dva sata da vratim zarobljenike iz Mitrovice. Shvatio sam da na sve načine pokušavaju da me zastraše. Arkan je sve vreme sedeo sam za jednim posebnim stolom i gledao u mene. Pomislio sam da će da me ubiju. Znao sam kako Arkan ubija pukovnike", rekao je svedok i dodao da je on bio jedini predstavnik JNA na tom sastanku.

Vujić je rekao da je sastanak završen u trenutku kada je u salu ušao potpukovnik Miodrag Panić, u to vreme načelnik štaba pukovnika Mileta Mrkšića. Svedok je rekao da je njegov utisak bio da im je Panić doneo "neku vest, odnosno saglasnost".

Pre sastanka, Vujić je rekao da je imao i vrlo neprijatan razgovor sa Arkanom, koji mu je rekao da je "lud i glup kada je mogao da odvede 2.000 ustaša i zločinaca" i da on "ne priznaje status ratnog zarobljenika". Zarobljenici o kojim se radi prebačeni su prethodno veče, 19. novembra, sa Veleprometa u zatvor u Mitrovici, takođe uz ozbiljne sukobe sa pripadnicima TO i dobrovoljačkih formacija, koje je svedok nazivao "četnicima".

Prema njegovom svedočenju, jedan deo zarobljenika bio je zatvoren u posebnoj prostoriji ispred koje su se "koškala dva četnika i dva pripadnika vojne policije". Pošto im je prišao, svedoku su se ti "četnici" predstavili kao vojvoda Topola i Marko Crevar, koji je za sebe rekao da je "šef ratnog MUP-a".

Njih dvojica su mu rekli da će ih "po svaku cenu sprečiti da odvedu zarobljenike", jer se radi o "ustašama i zločincima koje oni znaju". Svedok je Topolu opisao kao visokog i snažnog čoveka sa bombama i krvavom kamom okačenim o grudi i automatskom puškom u ruci.

Kada je došao red da zarobljenici iz te posebne prostorije budu prebačeni u Mitrovicu, Vujić je naredio pripadnicima Vojne policije da ih izvedu odatle i ubace u autobus uz upotrebu sile, ukoliko je potrebno. U tom cilju ispred zgrade parkirao je jedno borbeno oklopno vozilo (BOV) spremno za otvaranje vatre.

"U tim okolnostima počelo je pražnjenje te prostorije. Uspeli smo da njih oko 45 ubacimo u autobus. Topola je tada ušao u autobus i stavio mi kamu pod grlo. Ja sam izvadio svoj revolver i bio sam spreman da ga upotrebim. Kada su došli dodatni pripadnici Vojne policije, on je izašao iz autobusa", rekao je svedok.

Vujić je rekao da je 1998. godine saznao da su vozača tog autobusa kasnije presrela nepoznata naoružana lica i naterala ga da zarobljenike odveze na Ovčaru. Prema njegovim rečima, te noći je na Veleprometu verovatno bilo maltretiranja i prebijanja zarobljenika, a moguće i više ubistava.

Pre odlaska na Velepromet 20. novembra, kada je prisustvovao sastanku lokalne vlade, Vujić je zajedno sa majorom Veselinom Šljivančaninom učestvovao u prebacivanju zarobljenika iz Vukovarske bolnice, gde su se, navodno, pored ranjenika krili i zdravi pripadnici hrvatskih oružanih snaga.

Pre njega, pred sudom je iskaz dao bivši komandant Drugog jurišnog bataljona Gardijske Brigade Branislav Lukić koji je naveo da je 20. novembra u kasarnu doveženo pet autobusa sa ratnim zarobljenicima koje su okupljeni meštani i teritorijalci hteli da tuku. Svedok je naveo da mu je u jednom trenutku prišao optuženi Milan Lančužanin i pitao ga "zar će i ove ustaše da pusti da odu".

Lukić je izjavio da ne zna ko je naredio da autobusi sa zarobljenicima budu upućeni na Ovčaru i da mu je Šljivančanin rekao da je odlučeno da se Gardijska brigada priprema za odlazak iz Vukovara i da lokalne vlasti preuzimaju kontrolu nad tim prostorom.

Za zločin nad 192 hrvatska ratna zarobljenika pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi se grupi od 17 pripadnika TO, dok su pred Haškim tribunalom optuženi tadašnji komandant južne operativne grupe JNA Mile Mrkšić, načelnik za bezbednost u Gardijskoj brigadi Veselin Šljivančanin i kapetan Miroslav Radić, pod čijom je komandom bila jedna jedinica teritorijalaca. Suđenje će biti nastavljeno 24. januara 2005. godine.

strana 1 od 62 idi na stranu