Đorđe Milićević o školskoj godini, OŠ "Vladislav Ribnikar"