Mirjana BobiŠ MojsiloviŠ: "Ne moramo uvek da idemo na Bahame"