"Pitajte ministra finansija": Mali odgovara na pitanja o eFiskalizaciji FOTO

Ministar finansija Siniša Mali odgovara na pitanja građana na svom instagram nalogu, u rubrici "Pitajte ministra finansija".

Izvor: B92
Podeli
Foto: Ministarstvo finansija
Foto: Ministarstvo finansija

Tema oktobra meseca je elektronska fiskalizacija.

Uvođenje novog modela fiskalizacije je jedan od najvažnijih projekata koje Ministarstvo finansija trenutno realizuje. Reč je o velikoj i važnoj strukturnoj reformi koja će doneti brojne benefite celom društvu - i državi, i privredi i građanima.

Tranzicioni period za prelazak na novi model fiskalizacije će početi 1. novembra ove godine i trajati do 30. aprila 2022. godine. To je period u kojem će privreda moći postepeno da prelazi na novi model fiskalizacije, tako što će imati mogućnost da jedan po jedan prodajni objekat prebacuju na novi model.

Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa
Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa

Važna je i informacija da su poreski obveznici od 1. oktobra, putem portala Poreske uprave ePorezi, u obavezi da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata, a oni će zatim, od 1. novembra, na istom portalu, u poreskom sandučetu, dobiti elektronski poziv da pristupe portalu za obveznike fiskalizacije, preko koga poručuje bezbednosni element.

Primena novog modela fiskalizacije neće predstavljati dodatni trošak za privredu jer će ih država subvencionisati, a obveznici fiskalizacije će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije.

Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa
Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa

Pitanje subvencija precizirano je Uredbom Vlade Republike Srbije kojom se predviđa da će poreski obveznici od 15. oktobra pa do kraja januara 2022. godine, preko sajta Poreske uprave ePorezi, moći da se prijavljuju za državne subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije. Obveznicima će biti uplaćivano 100 evra po svakom prodajnom mestu i po svakom prodajnom uređaju još 100 evra, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a, taj iznos će biti uvećan za 20 odsto.

Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa
Foto: Printskrin/Instagram/mali_sinisa

U nastavku prenosimo sva pitanja i odgovore.

1. Nisam u sistemu PDV-a. Da li imam neku dodatnu obavezu za e-fiskalizaciju?

Obaveza evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja postoji za svaki pojedinačni ostvareni promet dobara ili usluga na malo, bez obzira da li ste ili niste u PDV sistemu.

2. Aplikacija kojom će se izdavati račun, a biće odobreno od PU. Ko će sve moći da pravi te aplikacije?

Razvoj aplikacija kako za elektronske sisteme za izdavanje računa, tako i za procesore fiskalnih računa, je omogućen za sve zainteresovane privredne subjekte. Razvoj i odobrenje se vrši preko razvojnog okruženja na portalu Poreske uprave. Takođe, dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja može biti rezidentno pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja.

3. Šta će biti sa onim „preduzetnicima“ koji rade skroz na crno?

“Preduzetnici“ koji rade skroz na crno neće biti u mogućnosti da izdaju legalne (Zakonom propisane) fiskalne račune i njihovi kupci neće biti na pravi način obavešteni o kupljenim dobrima ili izvršenim uslugama, pa samim tim neće moći da ostvare svoja prava iz Zakona o zaštiti potrošača. Takođe, mogućnošću skeniranja QR koda od strane kupaca će takođe biti izvršena provera da li je račun fiskalizovan čime se očekuje znatan uticaj na sivu i crnu ekonomiju.

4. Nakon dobijanja pers.uređaja kada se mora početi sa novom kasom?

Prema izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je usvojila Narodna Skupština, propisan je prelazni period za prelazak na novi model fiskalizacije koji traje od 1. novembra 2021. god. do 30. aprila 2022. god. Prema tome, poslednji rok za prelazak na novi model fiskalizacije je 30. april 2022. godine.

5. Šta će biti sa avansnim računima, koji su izdati pre primene fiskalizacije?

Nakon početka fiskalizacije u fiskalnim računima će biti omogućen unos referentnog broja i na taj način će moći da se poveže sa prethodno izdatim avansnim računom. Bitno je samo zadržati formu upisa referentnog broja (XXXXXXXX-XXXXXXXX-broj). Detalje možete naći na sajtu Poreske uprave.

6. Da li novi uređaji moraju da se uvedu čim se uradi prijava ili su ta dva procesa nezavisna jedan od drugog?

Procesi su nezavisni, uz činjenicu da je neophodno prijaviti prodajne objekte na portalu Poreske uprave i zatražiti bezbednosni element od Poreske uprave pre instalacije uređaja. Takođe, poreskim obveznicima je pružena mogućnost korišćenja finansijske podrške za kupovinu novih fiskalnih uređaja podnošenjem Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku na portalu Poreske uprave.

7. Interesuje me može li to da utiče na povećanje budžeta za državu Srbiju i jaču ekonomiju?

Uporednom analizom iskustava drugih zemalja utvrđeno je da je uvođenje novog modela fiskalizacije znatno uticalo na povećanje ostvarenih prihoda u budžetu i na smanjenje sive ekonomije.

8. Šta je potrebno za storniranje računa, reklamaciju, garanciju, da li može samo QR kod?

QR kod nosi sve informacije o računu i za ostvarivanje prava iz Zakona o zaštiti potrošača dovoljno je imati QR kod. Takođe, obveznici koji se budu opredelili za osnovni ili napredni model ESIR-a će moći da izdaju nefiskalni račun Kopija-Prodaja. Detalje možete naći na sajtu Poreske uprave https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/tehnicki-vodic/7344/tehnicko-uputstvo-za-administrativni-i-tehnicki-pregled-funkcionalnosti-esir-a-ili-l-pfr-a-.html

9. Da li možemo da imamo različite sisteme fiskalnih uređaja ( od više dobavljača)?

Postoji ova mogucnost. Detalje načina povezivanja možete naći na sajtu Poreske uprave https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/tehnicki-vodic.html

10. Da li možemo da imamo našu arhivu maloprodajnih računa-fiskalnih ( tu piše reč kopija)?

Arhivu vaših računa možete imati kako kroz izabrani ESIR tako i kroz evidenciju na SUF portalu kome možete pristupiti.

11. Da li kupci mogu da imaju pristup tim računima koje bi koristili po potrebi za reklamaciju?

Nije predviđeno da kupci imaju pristup evidenciji transakcija na SUF portalu. Ukoliko smatrate da postoji ova potreba možete objavljivati ovu evidenciju na vašem sajtu. Takođe, uz saglasnost kupca, račun kupcu možete poslati elektronskim putem. Kupci, jednostavnim skeniranjem QR koda dobijaju sve informacije sa računa bitne za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti potrošača.

12. Da li možete da nam date definiciju prostorije?

Pojašnjenje i definicija prostorija se može videti na sajtu budiefiskalizovan.gov.rs.

13. Da li je račun koji dobijemo preko QR koda dovoljan za reklamaciju?

QR kod nosi sve informacije o računu i za ostvarivanje prava iz Zakona o zaštiti potrošača dovoljno je imati QR kod.

14. U slučaju refundacije koja podrazumeva povraćaj PDV-a kupcu - putniku, u fiskalnom računu se navodi iznos PDV-a koji je vraćen putniku. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa clan 3. - da li za ovu funkcionalnost mozemo da imamo posebnu kasu (van naseg sistema) i da li nas ESIR mozemo da sertifikujemo bez ove funkcionalnosti (komplikovano je za implementaciju)_ -

S obzirom na to da su mnogi privrednici došli do istog zaključka, MFIN je pristupio izmeni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa i funkcionalnost evidentiranja refundacije PDV putniku strancu će biti posebno razvijen na SUF, tj. neće biti sastavni deo funkcionalnosti ESIR-a. U samom računu Promet-Prodaja u obavezi ste da unesete broj putne isprave (pasoš ili LK stranca) i broj ZPPDV ili broj obrasca (TaxFree) Operatera koji će refundirati PDV putniku. Detalje i šifarnik putnih isprava i obrazaca možete naći na sajtu Poreske uprave https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/tehnicki-vodic/7344/tehnicko-uputstvo-za-administrativni-i-tehnicki-pregled-funkcionalnosti-esir-a-ili-l-pfr-a-.html

15. Razumeli smo da je zamena za gotovinski račun sada fiskalni račun sa PIB-om za pravna lica. Pošto je obveznik mogao da izdaje gotovinske račune i fizičkim licima (zbog garancije), da li će sada funkciju gotovinskog računa za fizička lica vršiti isti dokument pri čemu nam nije poznato koje podatke o kupcu (fizičkom licu smo u obavezi da unesemo). Po zakonu o PDV-u i pravilniku o PDV-u smo u obavezi da kupcu fizičkom licu izdamo gotovinski račun na njegov zahtev.Clan 198 Pravilnika o PDV-u.

Kupac – fizičko lice može da ostvari svoja prava na bazi fiskalnog računa, bez navođenja nekih posebnih podataka o fizičkom licu.

16. Što ne uvedete u poreski sistem advokate, stomatologe, crkvu, umetnike, fotografe i snimatelje svečanih manifestacija?

Određene grupe, koje ste naveli u pitanju, su već uvedene u novi model fiskalizacije izmenom podzakonskih akata. Takođe, namera je da se obuhvat u narednom periodu proširi na sve subjekte u maloprodaji.

17. Kakav će ovo imati utica na potrošače?

Potrošači će direktno imati benefite kroz mogućnost prijema elektronskog fiskalnog računa i učestvovanje u elektronskim nagradnim igrama putem skeniranja QR koda. Takođe će imati benefite po Zakonu o zaštiti potrošača. Indirektno svi potrošači i društvo će imati benefite kroz smanjenje sive ekonomije i nelojalne konkurencije.

18. Kako će korisnici koji imaju već kasu, da li će moći da koriste staru ili će morati da kupuju novu?

Pojedini modeli postojećih fiskalnih kasa imaju mogućnost da se prilagode na novi sistem, dok će u velikom broju slučajeva morati da se kupe novi fiskalni uređaji. U svakom slučaju vaše je pravo da iskorsitite finansijsku podršku iz budžeta Republike Srbije za prelazak na novi model fiskalizacije.

19. Do kada je rok za prijavu posl jedinica i prijava za subvenc?

Krajnji rok za prijavu poslovnih jedinica ne postoji, uzevši u obzir da će poreski obveznici morati da ažuriraju sve promene koje se odnose na poslovne jedinice na portalu Poreske uprave i u budućnosti. Sa druge strane prijava poslovnih jedinica je neophodni preduslov za podnošenje Izjave za finansijsku podršku sa krajnjim rokom 31. januar 2022. godine.

20. Da li će fiskalni štampači imati mogućnost povezivanja bez kupovine drugih kasa?

U novom modelu fiskalizacije ne postoji fiskalni štampač, već se za štampanje računa možete koristiti svaki štampač koji ima mogućnost štampanja QR koda.

21. Da li portalu za dobavljače soft. mogu da pristupe samo pravna lica reg.za računarsko prog?

Za pristup razvojnom okruženju za proizvođace fiskalnih uređaja nije relevantna registrovana delatnost pravnog lica (privrednog subjekta).

22. Da li se vode i dalje kpo knjige kod paušalaca i dači paušalac postaje paušalno oporezovan?

Da, preduzetnici - paušalci su dužni da vode KPO knjigu po ZPDG.

23. Da li mora da postoji stari fiskalni uređaj i ako je uveden nov?

Prelaskom na novi model fiskalizacije, najkasnije do 30. aprila 2022. godine, stari fiskalni uređaji gube svoju funkciju. U tranzicionom periodu postoji mogućnost postepenog prelaska kod preduzeća koja imaju više poslovnih jedinica, uz ograničenje da jedno prodajno mesto mora u celosti biti ili na novom ili na starom modelu fiskalizacije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 142 idi na stranu