"Bez prava na ekspolataciju dok se ne uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu"