Da li Šete iŠi na sastanak s opozicijom? BrnabiŠ: Ja ne bih; Treba biti ozbiljan