Novi podsticaji za strane osnivače startapova

Beograd -- Vlada Srbije donela je uredbu kojom su definisani kriterijumi za odobravanje boravka za inostrane osnivače inovativnih startapova i za privatne investitore.

Izvor: Tanjug
Podeli
Depositphotos, AndrewLozovyi
Depositphotos, AndrewLozovyi

Uredbom o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i onima kojima se privremeni boravak u Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka obuhvaćene su i osobe za visokoškolskom spremom koje žele da se zaposle u Srbiji.

Kako je saopšteno nakon sednice, Srbija na taj način nastavlja da podiže atraktivnost svog poslovnog okruženja u međunarodnim okvirima, kako bi najkvalitetnije ideje iz celog sveta mogle da se razvijaju u Srbiji, a nakon što je nedavno uvela poreske podsticaje za zapošljavanje stranaca koji su potrebni domaćoj privredi.

Privremeni boravak, nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka propisanih odredbama Zakona o strancima, a u skladu sa ovom uredbom, može se odobriti strancima koji su u Srbiji osnovali privredno društvo ćija je inovaciona delatnost prepoznata od registrovanog naučno-tehnološkog parka, čiji je jedan od osnivača Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd ili jedinica lokalne samouprave,

Takođe, privremeni boravak omogućuje se strancima koji ulažu u već registrovano privredno društvo u Srbiji, odnosno u delatnost tog društva ulaganjem u osnovna materijalna i nematerijalna sredstva i strancima koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Srbije.

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje prvog privremenog boravka u Srbiji, stranac nadležnom organu, pored opštih uslova za odobrenje privremenog boravka propisanih Zakonom o strancima, kao dokaz o opravdanosti zahteva, prilaže, u zavisnosti od kategorije, još jedan od dokumenata.

Među dokumentima koje može priložiti je potvrda od registrovanog naučno- tehnološkog parka, da je delatnost privrednog društva koje je osnovao u Srbiji prepoznata kao inovaciona delatnost.

Takođe, može priložiti potvrdu ili izvod o posedovanju sredstava na racunu banke koja je registrovana u Srbiji u visini od minimum 50.000 evra ili rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od nadležnog organa.

Prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka stranac nadležnom organu pored opštih uslova za odobrenje privremenog boravka propisanih Zakonom o strancima, kao dokaz o opravdanosti zahteva za produženje, prilaže, u zavisnosti od kategorije, i jedan od sledećih dokumenata: - dokaz da je u periodu važenja prethodno odobrenog privremenog boravka sa jednim ili više državljana Srbije zasnovao radni odnos na period koji je duži od perioda na koji se traži produženje privremenog boravka - dokaz da je u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka privredno društvo koje je osnovao za inovacionu delatnost ostvarilo poslovni prihod u minimalnom iznosu od 1.000.000 dinara, odnosno dokument izdat od Naučno tehnološkog parka, kojim se potvrduje da se privredno društvo koje je stranac osnovao u Srbiji i dalje aktivno bavi inovacionom delatnošću.

Takođe, može da priloži dokaz o uplati novčanog uloga u osnovni kapital već registrovanog privrednog društva u iznosu od minimum 5.000 evra ili ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Srbiji u skladu sa propisima o radu, odnosno izvod o registraciji pravnog lica u Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državljanin jedan od osnivača.

Strancima kojima se privremeni boravak odobrava ili produžava u skladu sa ovom uredbom radna dozvola izdaje se u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca. Privredmeni boravak se može odobriti na šest meseci, godinu dana, i može se produžiti još godinu.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 22. februara.

strana 1 od 152 idi na stranu