Šorševię: Nijedan meč se ne dobija u prva tri minuta