Da li kupci polovnjaka imaju pravo na zakonsku garanciju?