Sve je manje majstora, sve više "derača": Da zavrnu ventil uzimaju 15.000 dinara