Biz - B92.net

Vlada određuje broj zaposlenih

Beograd -- Maksimalan broj zaposlenih u republičkoj administraciji još nije konačno utvrđen, ali je nacrtom zakona precizirano da taj broj određuje Vlada Srbije.

Izvor: Tanjug
Podeli

Prema navodima Tanjuga, Vlada će odrediti broj zaposlenih za svaki državni organ, javnu agenciju i organizaciju obaveznog socijalnog osigurana.

Pojedina ministarstva intenzivno rade na racionalizaciji držzavne uprave, a dosadašnja razmišljasna uobličena su u Nacrt zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji, koji bi Vlada Srbije trebalo da utvrdi i formuliše u vidu predloga i uputi u skupštinsku proceduru.

Rokovi za to još nisu poznati, ali je nacrtom zakona predviđeno da se akt o sistematizaciji radnih mesta i zadataka u administraciji izradi do 31. decembra ove godine, nakon čega će biti poznat i tačan broj zaposlenih koji će napustiti državnu upravu.

Nezvanično, Vlada Srbije je utvrdila kriterijume za otpuštanje viška državnih činovnika, prema kojima će na prvom mestu biti učinak zaposlenih i neophodnost radnog mesta. Takođe, stalno zaposleni i honorarci biće izjednačeni, što znači da ako nadređeni odluči da otpusti stalno zaposlenog, na njegovo mesto će moći da zaposli honorarca za koga smatra da radi bolje.

Nacrt zakona sastavljen u devet tačaka obavezuje rukovodioce državnih organa, javnih agencija i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i njihove pomoćnike da obave proveru kvaliteta rada zaposlenih u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, naravno, ukoliko ga Vlada Srbije utvrdi u ovom obliku.

Predviđeno je da se provera kvaliteta rada zaposlenih obavi ocenjivanjem zaposlenih od jedan do pet, s tim da zaposlenom koji dobije ocenu jedan prestaje radni odnos.

Ukupan broj lica angažovanih po, kako se navodi, ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, lica angažovanih preko omladinske i studentske zadruge ne može biti veći od 15 odsto od broja zaposlenih u republičkoj administraciji.

Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković ukazao je da racionalizaciju javnog sektora ne bi trebalo svoditi samo na pitanje viška zaposlenih, odnosno na pitanje koliko će ljudi biti otpušteno, jer se, kako je rekao, radi o projektu koji treba da stvori dugoročno efikasnu državu. Premijer je, ranije ove sedmice, precizirao da je reč o projektu koji prevazilazi mandat sadasnje vlade i ima najveći državni žnačaj.

Cvetković je naveo da će biti otpuštanja, ali da precizna dinamika još nije utvrdjena, ne isključivši istovremeno mogućnost primanja novih radnika. Procenu broja onih koji bi trebalo da napuste državnu administraciju navela je ministarka finansija Diana Dragutinović, rekavši da se radi o 14 hiljada službenika, uz određenu dinamiku koja bi se protegla i na sledeću godinu.

Otpuštanja pod kontrolom parlamenta

Proces otpuštanja viška zaposlenih u drzavnoj administraciji biće regulisan zakonom i sprovodiće se pod parlamentarnom kontrolom, kaže ministarka finansija Diana Dragutinović.

"Čim se usvoji u parlamentu, (proces otpuštanja) biće pod parlamentarnom kontrolom", kazala je ona naglašavajući da će "zakon slediti standarde" kada je reč o broju zaposlenih u državnoj upravi.

Planom racionalizacije zaposlenih u drzavnoj upravi rukovodi ministar ekonomije Mlađan Dinkić i zajedno sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milanom Markovićem predlaze plan racionalizacije u državnoj upravi, objasnila je Dragutinovićeva.

Ministarka finansija je kazala da nije očekivala da će svi finansijski izveštaji ministarstava sa planom ušteda biti predati do 18. septembra, što nije po budžetskom kalendaru, odnosno, bilo je urađeno brže od toga.

To će pomoći srpskoj delegaciji da što spremnija ode na godišnju skupštinu Svetske banke i MMF-a u Vašington, početkom oktobra, kako bi bili započeti neformalni razgovori o aranzmanu sa Fondom i da što spremniji dočekamo novu rundu pregovora, 20. oktobra u Beogradu, objasnila je ona.

Sve što stigne do kraja septembra od ministarstava, kada su u pitanju planovi ušteda, ući će u redovan proces priprema budžeta Srbije za 2010. godinu, napomenula je Dragutinovićeva.

Otpuštanje ograničava pravo na rad

Konfederacija slobodnih sidikata smatra da plan Vlade da, u cilju prevazilaženja ekonomske krize, otpusti 14 hiljada državnih činovnika i na njihova mesta dovede lica koja će honorarno obavljati poslove otpuštenog zaposlenog, predstavlja ograničenje ustavno zagarantovanog prava na rad.

Kako se navodi u saopštenju, tim planom Vlada šalje poruku da niko nije siguran, vrši se pritisak na zaposlene da se ne bore za svoja prava - pravo na rad i na odgovarajuću zaradu, jer uvek mogu biti zamenjeni sa honorarcima, koji će lako bez uslovljavanja pristati i na lošije uslove rada, s obzirom na stopu nezaposlenosti u Srbiji.

Kriterijumi za otpuštanje će biti neophodnost radnog mesta i učinak zaposlenih, a u praksi će se otpuštati zaposleni sa radnim iskustvom, koji imaju 20 i više godina radnog staža i na njihova mesta dovoditi honorarci bez iskustva ili sa neznatnim iskustvom.

Ovakvim zakonskim rešenjima, kako se navodi u saopštenju, obezvređuju se sva prava zagarantovana Zakonom o radu, a omogućava se i da honorarci za isti rad ne primaju jednaku naknadu, nemaju prava na godišnji odmor, odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, pravo na sindikalno organizovanje i mnoga druga prava.

"Navedeni plan Vlade dovodi do gašenja sindikalizma u Srbiji i uspostavlja diskriminatorni odnos prema određenoj kategoriji zaposlenih, koji svoj posao obavljaju godinama, koji nisu članovi političkih stranaka iz čijih redova je ministar u ministarstvu u kome rade, koji nisu rođaci, prijatelji, poznanici onih koji će, prema neodredjenim kriterijuma, odredjivati ko će biti otpušten", navodi se u saopštenju.

Kako se ostavlja mogućnost da se honorarci prime u radni odnos, ovim se sprovodi zamena kadrova u državnoj upravi i legalizuje dovođenje velikog broja kadrova na mesto zaposlenih koji godinama obavljaju savesno i odgovorno posao u državnoj upravi.

"S obzirom da je honorarno obavljanje poslova trend koji uspostavlja Vlada, predlažemo da ceo državni vrh predje na ovaj model rada", dodaje se u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.