Srbija

Petak, 15.09.2023.

09:28

Danas počinje prijava za priključak na komunalnu infrastrukturu

Prijavljivanje građana koji žive u nelegalno izgrađenim objektima za priključenje na komunalnu infrastrukturu počinje danas i traje do 15. oktobra.

Izvor: Tanjug

Danas počinje prijava za priključak na komunalnu infrastrukturu
Ilustracija: Shutterstock/Madhourse

Zahtevi za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu mrežu, podnose se službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

Kako su potvrdili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) sve je spremno za početak prijave i dat rok je sasvim dovoljan da građani ispune sve predviđene uslove.

U objavljenom Uputstvu za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastruktu navedeno je da će mogućnost priključenja nelegalno izgrađenih objekata na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju, imati samo vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana, koji je izgradnjom,odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje

U tom uputstvu objavljenom na sajtu MGSI (www.mgsi.gov.rs.), piše da je priključenje nelegalno izgrađenih objekata na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju moguće samo za jedan objekat ili stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Kako je navedeno u uputstvu, za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica ukoliko je formirana, a dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.

Za zgrade zahtev obavezno treba da sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade, kao što su liftovi, osvetljenje, podstanice ... na distributivni sistem električne energije.

Dokumenta koja su potrebna za podnošenje zahteva su očtana lična karta vlasnika i članova njegovog domaćinstva, geodetski snimak objekta, kao i jedan od dokaza među kojima su ugovori o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade, o kupovini objekta u izgradnji, o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta, o zajedničkoj izgradnji ili Ugovor o poklonu.

Kao dokaz, kako piše u uputstvu može biti i Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju, Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, Pravosnažna sudska presuda, Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji, kao i druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja, overena izjava ili drugi dokaz da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

U uputstvu piše i da vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje, dostavlja Ugovor o kupovini objekta overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora i izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje, a ukoliko vlasnik nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja i izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.

U uputstvu se posebno naglašava da sve izjave vlasnik dostavlja u formi propisanoj zakonom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Navedeno je i da je nadležni organ dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izda obaveštenje o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje i da ako postoje uslovi za privremeno priključnje, nadležni organ o tome obaveštava privredno društvo, odnosno komunalno preduzeće, dok ako nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi propisani ovom uredbom, o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu

Privredno društvo, komunalno preduzeće, dužno je da odmah po prijemu obaveštenja od opštine ili grada započne postupak utvrđivanja tehničkih uslova za privremeno priključenje, a ukoliko nisu ispunjeni tehnički uslovi obaveštava vlasnika objekta i opštinu ili grad.

U uputstvu se naglašava i da po utvrđivanju ispunjenosti tehničkih uslova, privredno društvo, odnosno komunalno preduzeće donosi akt o odobrenju za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključak, vrši izgradnju priključka i priključuje objekat na distributivnu mrežu.

Ističe se i da privremeno priključenje traje do konačnog utvrđivanja pravnog statusa objekta.

U Beogradu 67 punktova

Prijavljivanje građana koji žive u nelegalno izgrađenim objektima za priključenje na komunalnu infrastrukturu počelo je danas i trajaće do 15. oktobra i samo u Beogradu je na raspolaganu 67 punktova.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić jutros je posetio opštinu Surčin kako bi se uverio da li proces prijavljivanja teče po planu.

Vesić je rekao da je da samo na teritoriji Beograda od jutros ima 67 punktova na kojima se vrši prijavljivanje i zahvalio opštinama na dobroj organizaciji.

Naveo je tom prilikom da je procedura veoma brza i jednostavna i da građani predaju dokumentaciju na osnovu koje će dobiti rešenja sa kojima će moći da odu u nadležna preduzeća - elektrodistribuciju, vodovod i kanalizaciju, Srbijagas ili toplane i na taj način ostvare mogućnost da se legalno priključe na komunalnu infrastrukturu.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 1

Pogledaj komentare

1 Komentari

Možda vas zanima

Svet

EU rešila: Vršićemo pritisak

Evropska unija će vršiti pritisak na druge zemlje na ovogodišnjem klimatskom samitu COP29 da ispune obećanje o prelasku sa fosilnih goriva na zelene alternative, stoji u nacrtu pregovaračke pozicije evropskog bloka.

8:46

13.7.2024.

15 h

Svet

Putin odobrio: Sledi povećanje

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se predviđa povećanje poreza na dobit preduzeća sa 20 na 25 odsto, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu za pravne informacije.

19:33

12.7.2024.

1 d

Podeli: