Počinje revizija budžeta za 2008.

Beograd -- Državna revizorska institucija počinje proveru završnog računa budžeta Srbije za 2008, iako ovoj instituciji još nisu obezbeđene ni prostorije ni oprema za rad.

Izvor: B92, Beta
Podeli

Državna revizorska institucija u ponedeljak počinje proveru završnog računa budžeta Srbije za 2008. godinu. Izvestaj državnog revizora trebalo bi da bude dostavljen parlamentu na usvajanje najkasnije do septembra, i to će posle sedam godina biti prvi završni račun o kojem će se izjašnjavati Skupština Srbije.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović je rekao da će 10 vrhovnih revizora, koliko ih trenutno ima u DRI, u Upravi za trezor ispitivati finansijske izveštaje svih budžetskih korisnika, kao i poslovanje Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi raspolaganje budžetskim sredstvima.

"Naši revizori još nemaju potrebno iskustvo za sprovođenje postupka budžetske revizije i u tome će ih obučavati revizori iz Kancelarije Glavnog revizora Norveške, sa kojom smo u maju prošle godine sklopili sporazum o saradnji", naveo je Sretenović.

Izveštaj o reviziji prošlogodišnjeg budžeta, prema njegovoj proceni, trebalo bi da bude završen do kraja avgusta ili početka septembra. To će biti prvi revizorski izveštaj o završnom računu budžeta koji će posle 2002. godine biti dostavljen Skupštini Srbije.

"U postupku prethodne revizije budžeta za 2008. utvrdili smo rizična područja, kao što su javne nabavke ili evidencija državne imovine, tako da ćemo u tim oblastima sprovesti detaljnu reviziju, u skladu sa međunarodnim standardima i primenom domaćih propisa", naveo je Sretenović.

DRI, kako je ukazao, pored toga što još nema svoje prostorije za rad, nije ni kadrovski osposobljena da paralelno sa revizijom republičkog budžeta radi i reviziju finansijskih izveštaja fondova obaveznog socijalnog osiguranja, javnih preduzeća koja dobijaju dotacije iz budžeta i opštinskih budžeta, što su njeni prioriteti.

Prema ranijem planu DRI je do marta ove godine trebalo da ima 76 revizora, a nedavno je jedva uspela da zaposli osam revizora. Na konkurs za popunu 24 revizorska mesta prijavilo se 675 kandidata, a samo 34 su bila pozvana na poveru stručnih sposobnost.

"U Srbiji ima dovoljno kvalifikovanih kadrova koji bi mogli da rade reviziju, ali oni nisu zainteresovni da se zaposle u DRI, zbog malih plata u odnosu na one koje im nude komercijalne revizorske kuće", rekao je Sretenović i naveo da je oko 50 odsto onih koji su se javili na konkurs DRI već zaposleno u državnim organima.

Kontrola finansijskih izveštaja političkih stranaka, kako je rekao, sada nije prioritet DRI.

"Javnost mnogo očekuje od izveštaja DRI o finansiranju političkih stranaka, ali će biti razočarana jer je ta institucija ovlasćena da od političkih stranka traži na uvid samo izveštaje koji se odnose na sredstva koja su im isplaćena iz budžeta", objasnio je Sretenović.

DRI je osnovana u septembru 2007. godine i zadužena je za kontrolu finansijskih izveštaja više od 8.000 budžetskih korisnika.

Poslovnik o radu te institucije Skupština je usvojila tek u januaru 2009. godine, što je bio uslov da bi ona mogla da počne da obavlja poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom je predviđeno da DRI ima 117 zaposlenih, od kojih 80 sa visokom stručnom spremom. U Sloveniji, na primer, takva institucija kontroliše oko 3.400 budžetskih korisnika i ima 130 zaposlenih.

Trenutno DRI ima 22 zaposlenih, a smeštena je u jednu salu Doma Narodne skupštine.

strana 1 od 108 idi na stranu