Najznačajniji događaj klasične muzike ove godine u svetu je Betovenov maraton, koji je održan u Novom Sadu