"Blizu sam odluke da Rio Tinto ne ostane u Srbiji; đokoviŠ - bizarno. ReŠi Šu to i za CNN"