Roming u regionu se ukida 1. jula: "Nema nikakvih ograničenja, kao u EU"