Kako uputiti zaposlene na plaćeno odsustvo?

Beograd -- Ministarstvo rada objasnilo je u saopštenju šta treba da rade poslodavci koji svoje zaposlene upute na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Depositphotos, AndrewLozovyi
Foto: Depositphotos, AndrewLozovyi

Naime, poslodavci, koji svoje radnike, s obzirom na trenutnu vanrednu situaciju u Srbiji izazvanu virusom COVID-19, upute na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, treba da dostave Ministarstvu za rad elektronskim putem Odluku nadležnog organa poslodavca potpisanu od ovlašćenog lica ili zahtev poslodavca sa potpisom zakonskog zastupnika.

Zahtev o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo treba da sadrži naziv i sediššte poslodavca, matični broj i PIB, ukupan broj zaposlenih, broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsustvo, kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenog obima posla, odnosno do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo dužem od 45 radnih dana, navodi se u saopštenju.

Takođe treba da navedu za koji mesec su isplaćene poslednje zarade, elektronsku adresu na koju ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano rešenje, kao i broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

Te podatke je potrebno poslati na mejl kabinet@minrzs.gov.rs .

strana 1 od 159 idi na stranu