"Najveće povećanje ikad u jednoj godini"

Beograd -- Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da će Srbija u 2018. imati do sada najveći budžet za kapitalne investicije od 128 milijardi dinara.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Tanjug/Dimitrije Goll
Foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Vujović je, obrazlažući predlog bužeta pred poslanicima u Skupštini Srbije, rekao da su u fokusu infrastrukturni projekti, poput koridora 10 i 11, i da je to važno kako bi se Srbija povezala sa regionom i svetom.

"Da svako može iz svog sela da dođe do Evrope", objasnio je slikovito.

Vujović je naglasio da je cilj kapitalniih investicija, prema kojima je i skrojen budžet za narednu godinu, bolji život građana Srbije.

On je podsetio da su prihodi za 2018. planirani u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara.

Navodeći da je predlog budžeta rađen na temelju projektovanog rasta BDP-a od 3,5 odsto dogodine, mada, kako je rekao, neki procenjuju da će on biti i veći, Vujović je precizirao da će nominalni iznos BDP-a biti 4.755 milijardi dinara.

U odnosu na realizaciju u tekućoj godini, investicije će u sledećoj godini prvi put biti 30 odsto veće i iznosiće oko 180 milijardi dinara na nivou opšte države, odnosno 128 milijardi dinara na nivou Republike.

"Imaćemo i najveće povećanje plata i penzija koje smo imali ikada u jednoj godini, to je 35 milijardi za plate i 25 milijardi za penzije, što je ukupno 60 milijardi za te namene", rekao je Vujović u Skupštini Srbije.

U 2018. predviđeno je povećanje plata za 10 odsto u javnom sektoru i pet odsto u administraciji, a povećanje penzija biće pet odsto.

Od 128 milijardi dinara za investicije najviše će otići za projekte u nadležnosti Ministarstva građevinarstva 53,8 milijardi, zatim za Ministarstvo odbrane 14,7 milijardi, šest milijardi za MUP, za Ministarstvo poljoprivrede pet milijardi, za Vladu Srbije četiri milijarde, a za Ministarstvo energetike 2,6 milijarde, naveo je Vujović i dodao da Ministarstvo finansija za tu namenu ima 17 milijardi, od čega najviše za eksproprijaciju zemljišta.

Kako je rekao, za Beograd su važna dva projekta vredna ukupno 470 miliona dolara - izgradnja toplodalekovoda od Obrenovca do Novog Beograda i za tretman otpadnih voda.

Naveo je i da je za garancije i razvojne projekte opredeljeno 627 milijardi dinara. "To je naš plan za budućnost, da obezbedimo povezivanje sa regionom i Evropom".

Vujović ističe da Srbija završava program sa MMF-om sa rezultatima koji su bolji od očekivanih u svim oblastima.

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

On je naglasio da će za subvencije biti izdvojeno 87 milijardi dinara, od kojih veliki deo ide za infrastrukturne projekte.

Prema njegovim rečima, subevencije imaju tri osnovna cilja: otvaranje radnih mesta i podržavanje investicionih projekata, podržavanje odredjenih sektora i delova stanovništva, kao i podršku strukturnih promena, na primer, u poljoprivredi gde hvatamo korak sa Evropom pošto se tu uvodi novi sistem subvencija.

Vujović ističe da će velike uštede biti ostvarene jer ćemo plaćati manje za kamate, zato što smo ocenjeni kao zemlja koja je manje rizična.

Kaže da Srbija danas može da pozajmi sredstva za ispod dva odsto kamate, dok je pre svega četiri ili pet godina pozajmljivala novac od sedam do više od 10 odsto.

Dodao je i da imamo trend smanjivanja javnog duga. "Prvi put koristimo višak fiskalne likvidnosti i jednokratno otplaćujemo dugove, bez penala. U novembru je otplaćen dug od 750 miliona dolara, koji više nećemo morati da finansiramo".

Budžet predviđa da će rashodi za kamate biti 118 milijardi dinara, za zaduživanje iz prošlosti.

Planirani budžetski deficit Srbije za 2018. godinu od 28,4 milijarde dinara činiće,kako kaže, 0,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, što je rekordno nizak nivo i pet puta je manji od onoga koji propisuju kriterijumi Mastriškog sporazuma za zemlje EU, rekao je.

Ministar je rekao da su dobri rezultati koji su ostvareni u ovoj godini stvorili prostor da se za narednu godini planiraju još ambicionizniji ciljevi kako na planu prihoda tako i na planu rashoda.

On je rekao da je na kraju novembra ostvaren suficit republičkog budžeta od 76,3 milijarde dinara, a na nivou opšte države oko 90 milijardi, zbog čega je i napravljen ambiciozan budžet za 2018.

"U prethodnih 11 meseci smo ostvarilia bolje rezultate od očekvianih i planiranih", rekao je Vujović. Kaže da je ostvaren bolji rezultat od onoga što je planirano za oko 126 milijardi dinara, napomenuvši da je plan bio dosta konzervativan. Planiran je bio deficit od 50 milijardi dinara.

Predloženi budžet za iduću godinu je planiran na osnovu projekcije da će realna stopa rasta u idućoj godini biti 3,5 odsto BDP-a, uz BDP deflator od 2,8 odsto i indeks potrošačkih cena na malo od 2,7 odsto.

Očekuje se da prihodi budžeta od naplate poreza budu 988,6 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 503,4 milijarde.

Prioritet ostaje dalje unapređenje poreskog sistema koji stimulativno deluje na privrednu aktivnost i zapošljavanje i istovremeno obezbedjje veću efikasnost naplate poreza i smanjenje sive ekonomije.

Fokus će biti i na jačanju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, otklanjanju prepreka privrednom rastu i podizanju konkurentnosti sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi, nastavku reformi javnih preduzeća, kao i podizanju ukupne efikasnosti javnog sektora.

Vlada Srbije je usvojila i Fiskalnu strategiju za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. Ta strategija predstavlja okvir za izradu Predloga zakona o budžetu za 2018. godinu.

Vesti

strana 1 od 284 idi na stranu