Zdravlje / Vesti 5

Proizvodnja neurona, odgovornih za pamćenje, prestaje mnogo ranije...

Delovi ljudskog mozga zaduženi za pamćenje i učenje prestaju da proizvode neurone oko trinaeste godine života, pokazali su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja američkih i španskih naučnika.

Izvor: hina

Ovo otkriće, koje bi moglo da izmeni područje neuronauke, dovodi u pitanje dosad poznato stanovište po kome hipokampus nastavlja da proizvodi neurone, važne za prenos informacija u mozgu, sve do odraslog životnog doba čoveka.

Ranija istraživanja upućuju na to da se, u ljudskom hipokampusu, svakodnevno proizvedu stotine neurona. Verovalo se i da bi se podsticanjem neurogeneze (nastanka neurona u odraslom dobu) moglo doskočiti raznim neurodegenerativnim bolestima, koje se razvijaju u starosti.

"Proučavajući uzorke mozga 59 odraslih osoba i dece ustanovili smo da nema dokaza o postojanju mlađih neurona ili matičnih ćelija koje proizvode nove neurone u hipokampusu osoba starijih od 18 godina", izjavio je koautor studije sa Univerziteta Kalifornija u San Franciscu, Arturo Alvarez- Bajla.

"Pronašli smo određen broj neurona kod dece do godinu dana, i još nešto kod dece starosti između sedam i 13 godina", rekao je naučnik.

"Rezultati našeg istraživanja upućuju na to da je hipokampus kod čoveka u velikoj meri već izgrađen tokom razvoja mozga fetusa", dodao je on.

Naučnici su pronašli nove neurone u drugim delovima mozga, preciznije u moždanim komorama. Oni navode da bi morali da sprovedu dodatna istraživanja na ostalim delovima mozga, kako bi ustanovili da li se i tamo odvija neurogeneza.

"Ovi rezultati će, bez sumnje, podstaći polemike", rekao je za časopis Nejčr neurolog Džejson Snider sa Univerziteta Britiš Kolumbija.

Komentari 5
Čitajte
Pošalji komentar