Nijedna žalba nije uvažena, Nataša i dalje ne viđa ćerke

Beograd -- Gost emisije Život priča i treći put je Nataša Naletina. Majka dve devojčice koja je posle osam godina braka, pokušala da se sa bivšim mužem dogovori oko dece.

Izvor: prva
Podeli
Prva
Prva

U tome nije uspela. Otac jednog dana stariju ćerku ne vraća majci u dogovoreno vreme, a mlađu, bez majčinog znanja, uzima i Škole u prirodi i odvodi sebi.

Sud u ekspresnom roku od mesec dana i samo jednog ročišta, donosi odluku da deca ostanu kod oca, bez uvažavanja mišljenja Centra za socijalni rad i bez psihijatrijskog veštačenja majke. Majka tom presudom dobija mogućnost da viđa decu u najminimalnijim terminima jedan sat nedeljno, uz prisustvo stručnih lica.

Umesto da CSR uradi psihološku procenu Nataše kao majke, njen muž traži da sudski veštaci urade njeno psihijatrijsko veštačenje, što sudija Lidija Alagić i odobrava.

Komisija, u sastavu prof dr Aneta Lakić neuropsihijatar, dr Nada Janković specijalista psihologije i dr Dušanka Čorak neuropsihijatar, donosi mišljenje 5. jula 2016, a da nisu nikada videli majku.

Samo dva dana kasnije sudija Lidija Alagić donosi rešenje na 12 kucanih strana o tome da se deca povere ocu na samostalno staranje. Rešenje donosi u odnosu na komisijsko mišljenje lekara, koje nije potpisala neuropsihijatar Aneta Lakić. Sudija Alagić donosi rešenje bez mišljenja Centra za socijalni rad, koje je u sud stiglo dan kasnije.

Zahtev Natašinog advokata za izuzeće sudije Lidije Lagić nije usvojen.

Međutim, njen suprug ne poštuje odluku suda ni da Nataša viđa decu 1 sat nedeljno. Veštak Nada Janković želi da joj ukine i taj jedan dan nedeljno koji ima sa decom I da treba da bude lišena starateljstva u potpunosti.

Prva
Prva

Celu emisiju pogledajte OVDE.

Još 2016 CZR daje izveštaj da otac ne sarađuje sa stručnim timom ni u jednom postupku koji se tiče procene aktuelnih porodičnih odnosa, dok se majka odaziva i sarađuje.

CZR u martu 2017. ponovo izveštava da otac nije spreman da sarađuje sa njima, i da izjavljuje da ne vidi svrhu saradnje sa Organom starateljstva. CZR naglašava da ne postoje bilo kakvi znaci da su deca bila izložena nasilju od strane majke.

Istog dana, 17.3. 2017 CZR se kazni sa 100.000 dinara zbog nedostavljanja mišljenja u roku. CZR se izjašnajva da su sačinili izveštaj 17.3. 2017 (na dan kada je sudija Alagić odredila novčanu kaznu za Centar )a da je isti dostavljen sudu 23.3. po izveštaju o prispeću pošiljke. Takođe objašnjavaju da je slučaj kompleksan i da otac odbija saradnju sa CZR pa je došlo do prolongiranja roka od 8 dana.

Sudija Alagić je odbacila mišljenje CZR. I deca ostaju kod oca.

Nataša je zajedno sa još šest žena podnela prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije, jer smatraju da postoji korupcija između advokata suprotne strane i veštaka.

Takođe je dokazano da su majke veštačene testovima koji nisu validni, koji nemaju licencu, a ni jedan od njih se ne nalazi u Registru psiholoških mernih instrumenata.

Po tim testovima, sve majke su dominantno histrionične i imaju narcističke crte koje upućuju na emocionalnu labilnost. Veštaci uvek naposletku cene da maloletnu decu treba dodeliti ocu, stranki koju uvek zastupa isti advokat Dragan Krajnović

Sudija Alagić nije uvažila mišljenje Organa starateljstva da Nataša treba da bude samostalni staratelj i traži novo veštačenje od Medicinskog fakulteta.

Komisija od 7 stručnjaka dostavlja mišljenje da se deci dozvoli maksimalno širok model viđanja sa majkom od 3 vikenda, svake srede, pola oba raspusta, kako bi se što pre nadoknadilo propušteno vreme.

Komisija naglašava da deca treba mnogo više da viđaju majku, da je njihov odnos topliji, spontaniji i prisniji od odnosa dece sa ocem, koji ne prepoznaje potrebe dece i koji primenjuje postupke koji nisu u najboljem interesu dece. Sud ovo mišljenje nije prihvatio sa obrazloženjem da bi to kod dece moglo da stvori osećaj zbunjenosti u pogledu gde se nalazi njihov dom i da dovede do poremećaja njihovog ritma.

I pored toga sudija Lidija Alagić ni mesec dana nakon ročišta ne vrši izmenu privemene mere u skladu sa nalazom i mišljenjem fakulteta, već ostavlja na snazi privremenu meru donetu na osnovu mišljenja Nade Janković, koje je opovrgnuto od strane Fakulteta.

U maju ove godine, Nataša je poslednji put videla svoje ćerke. I to tokom vikenda, kada je pri primopredaji dece, njen bivši muž iscenirao napad na sebe, pozvao policiju I prijavio Natašu da ga je tukla. Njegov advokat Krajnović protiv Nataše podnosi krivičnu prijavu za nasilje. Prijava se dostavlja tužiocu Mirjani Ravlić. Ta ista tužiteljka je odbacila krivičnu prijavu koju je Nataša podnela protiv muža.

Prva
Prva

Dan nakon što je protiv nje podneta krivična prijava za nasilje u porodici, Nataša sa majkom, po privremenoj meri, odlazi po decu u stan bivšeg supruga. Tu dolazi do fizičkog obračuna sa svekrvom I svekrom, što je zabeleženo I sigurnosnim kamerama.

Iako se na snimku jasno vidi da je napad na Natašu isceniran, sud je na osnovu tog snimka 1.6.2017. na predlog tužioca Mirjane Ravlić Radović, Nataši odredio meru zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšim mužem, tako da sada ne može da komunicira ni sa decom.

Kako je na snagu stupila privremena mera da deca imaju pravo da sa majkom provedu svaki drugi vikend, i pola oba raspusta i kako se se ova odluka ne sprovodi u praksi i kako je ova odluka samo na papiru, Nataša se uporno obraća sudu, da sprovedu prinudno izvršenje, odnosno da sud svojim postupcima natera oca da poštuje sudsku odluku.

Abog svega navedenog advokati majke traže hitan sastanak sa predsednikom izvršnog odeljenja sudijom nikolom stošićem ,

Advokati majke se žale višem sudu zbog niza kršenja odredaba paričnog postupka, nepravilinih primena odredaba i povredu materijalnog prava majke i to od strane suda, pozivajući se na odluku strazbura kojom je kažnjena država srbija sa 15.000 evra jer u u drugom slučaju koji navode kao primer, međunarodni sud je procenio da vlasti Srbije nisu preduzele primerene i delotvorne napore za izvršenje naloga o pristupu detetu zbog čega je prekršeno pravo da poštovanje porodičnog života.

Na sudiju Draganu Ilčić , uložena je žalba i Visokom savetu sudstva.

Nataša još uvek nije uspela da vidi decu. Od svoje dece neće odustati nikad i boriće se za njih dokle god bude živela.

strana 1 od 157 idi na stranu