Glavne bine Nišvila oštećene u nevremenu, nastupi odloženi