Da li je vredno ugroziti svoje i zdravlje drugih osoba zbog lepe linije?