Atentati na državnike - ko su potencijalni naručioci i izvršioci?