Na etiketi "100% jagoda", a šta je sa sitnim slovima?