Predstave i koncerti ove godine na trgovima, tvršavi ali i u avionu