Ekološki iskazana ljubav prema predsedniku SFRJ, na 4 lokacije u Srbiji