Zaštitna ograda na Tašmajdanu dovoljno visoka, tri stepena zaštite