Hoću da znam - 14.09.2012.Gosti: Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju i Slobodan Antonić, Nove srpske političke misli.

http://a.images.blip.tv/B92-HouDaZnam14092012125-478.jpg