Novi Sad - Društvo - B92 Lokal

U Veterniku kod Novog Sada u planu šuma-park

Veternik kod Novog Sada bi između građevinskog područja naselja i primarnog odbrambenog nasipa uz Dunav mogao da dobije šumu-park, odnosno "šumu u funkciji rekreacije sa sportsko-rekreativnim i turističko-ugostiteljskim sadržajima u severnom delu kompleksa", kako je navedeno u Planu detaljne regulacije.

Izvor: eKapija Novi Sad
Podeli
Ilustracija: Shutterstock/Smileus
Ilustracija: Shutterstock/Smileus

Osnovna uloga šuma-parka je u aktivaciji prostora za bavljenje rekreacijom u bilo kom obliku (aktivnom i pasivnom), piše portal eKapija. Ovim prostorom, površine oko 35 hektara gazduje JP Vojvodinašume. Osnovni karakter prostora je šuma u funkciji rekreacije. Predlažu se sledeći sadržaji: rekreativne zelene površine, uređene pešačke i trim staze, jahaće staze, otvoreni sportski tereni, turističko-ugostiteljski objekti i sl.
Izgradnja objekata se planira u severnom delu kompleksa, na parcelama: 4158, 4159, 4140 i 4141. Deo za izgradnju može biti zauzet objektima do 10%. Spratnost objekata može biti do najviše tri nadzemne etaže. Objekti koji se mogu graditi su prvenstveno u funkciji sporta, ali je moguće graditi i manje smeštajne kapacitete i turističko-ugostiteljske objekte prvenstveno u funkciji sporta i rekreacije koji će upotpuniti korišćenje šuma-parka sa svim svojim rekreativnim sadržajima. Objekti će se izgledom uklapati u koncept uređenja i ni na koji način, ne smeju ugroziti ni namenu stanovanja u neposrednoj blizini, ni prirodno okruženje atara i nasipa uz Dunav. Većina kompleksa se uređuje kao šuma. Najmanje 80% površine kompleksa mora biti ozelenjeno. Uređenje šuma-parka planira se tako da se prirodni oblik, izgled i vrednosti prostora sačuvaju u najvećoj mogućoj meri. Postojeći melioracioni kanal je ekološki koridor koji se uređuje prema uslovima za formiranje zaštitnog pojasa kanala u ataru. Pristup području u obuhvatu Plana je moguć atarskim putevima, odnosno produžetkom ulica Leptirove i Paunove. Takođe, sa južne strane moguće je pristupiti preko nasipa, odnosno Ulice Podunavske. "Predložene intervencije omogućiće da se ovaj deo grada unapređuje i razvija koristeći sve prednosti prostora u obuhvatu Plana, naročito dobru poziciju, specifičnu povezanost sa Novim Sadom i Begečom preko nasipa, blizinu Dunava, i jedinstveni potencijal rekreacije u prirodi, koju će upotpuniti objekti različitih sadržaja", navedeno je.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.