Donesen zakon o Novoj Agrobanci

Beograd -- Skupština Srbije usvojila je Zakon o preuzimanju imovine problematičnih banaka koja će omogućiti pripajanje Nove Agrobanke Štedionici.

Izvor: Beta, Tanjug
Podeli

Time će i sve štediše "Agrobanke" moći da raspolažu svojim ulozima.

Važenje usvojenog Zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka zbog očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, ograničeno je na dve godine, pošto je prihvaćen amandman skupštinskog Odbora za finansije kojim je predviđeno trajanje zakona do 31. decembra 2014. godine.

Takođe, zakon se može primenjivati samo na banke u kojima država ili autonomna pokrajina ima većinsko učešće, odnosno kontrolu, što je takođe bio amandman Odbora.

Zakonom je predviđeno da se preuzimanje banke može izvršiti samo ako za to postoji pozitivno mišljenje Narodne banke Srbije.

Za zakon je glasalo 129 poslanika vladajuće većine, protiv je bilo 19 poslanika opozicije, od ukupno 148 prisutnih u sali.

Kako je najavio ministar finansija Mlađan Dinkić, štediše će svojim ulozima moći da raspolažu već u ponedeljak, 29. oktobra, jer će Vlada sutra na sednici potvrditi ugovor o prenosu svih 250.000 depozita "Agrobanke" na Poštansku štedionicu, nakon čega "Nova agrobanka" ide u stečaj.

Inače, u Poštansku štedionicu će preći oko 250 miliona evra osiguranih štednih uloga i oko 150 miliona evra neosiguranih, a polovina štednih uloga dospeva sledeće sedmice u Nedelji štednje, što "Agrobanka" ne bi mogla da isplati.

Ministar Dinkić je objasnio da je donošenje novog zakona najbolje rešenje kako bi se održala finansijska stabilnost nakon skandala u "Agrobanci".

On je naglasio da se radi o iznuđenom rešenju i da bi bilo bolje da parlament nije morao da donosi takav zakon, ali da se na taj način sprečava sirenje problema u bankarskom sistemu.

Takođe, zakonom je predvđeno da se na preuzimanje imovine banke ne primenjuju zakoni o Agenciji za osiguranje depozita i o osiguranju depozita, kao i o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, a to preuzimanje se obavlja ugovorom o preuzimanju celokupne ili dela imovine i obaveza.

Banka koja preuzima deo imovine i obaveza može dobiti bespovratnu finansijsku podršku za preuzimanje, koje se obavlja bez pristanka akcionara, deponenata i drugih poverilaca, odnosno dužnika banaka koje učestvuju u preuzimanju.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju imovine i obaveza odredjenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije.

Kako je Vlada navela u obrazloženju zakona, Ministarstvo finansija i privrede, NBS i Agencija za osiguranje depozita utvrdili su da je postojeći zakonodavni okvir nedovoljan, te da je neophodno doneti poseban zakon kojim bi se uspostavio okvir na temelju koga bi državni organi mogli da reaguju u izuzetnim i hitnim slučajevima koji ozbiljno prete da naruše finansijsku stabilnost Srbije.

Primer konkretnog slučaja čije konačno rešavanje nije moguće u okviru postojećeg zakonskog okvira je problem "Nove agrobanke", a donošenje ovog zakona omogućava Vladi da preduzme meru prenošenja zdrave imovine banaka, kao i banaka za posebne namene, odnosno banaka pod administrativnim upravljanjem na druge banke, uz istovremen prenos obaveza tih banaka.

Time se doprinosi sigurnosti deponenata banaka koje su se susrele sa teškoćama u poslovanju, što je jedan od najvažnijih elemenata finansijske stabilnosti.

Pre nekoliko dana u načelnoj raspravi o tom zakonu poslanici opozicije su ocenili da je predloženi zakon o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka neustavan i da predstavlja opasan presedan.

Narodna banka Srbije je Agrobanci maja ove godine oduzela dozvolu zbog gubitka od 300 miliona evra. Nakon gašenja Agrobanke zbog velikih
gubitaka, Vlada Srbije je osnovala "Novu agrobanku" koja je preuzela obaveze i depozite Agrobanke.

Zaključujući sednicu, predsedavajuća Vesna Kovač čestitala je poslanici SNS Jeleni Mijatović rođenje kćerke, a poslaniku te stranke Draganu Šormazu rođenje sina.

Skupština Srbije rad nastavlja u utorak, 30. oktobra kada će razmatrati Preldog zakona o upravljanju migracijama.

Info

strana 1 od 46434 idi na stranu